Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sách trắng về ghi nhãn màu sắc theo yêu cầu

Sách trắng về ghi nhãn màu sắc theo yêu cầu

 

Quý vị không sống trong một thế giới đen trắng, vậy tại sao doanh nghiệp của quý vị lại phải làm như vậy? Tăng hiệu quả cho quy trình và giảm thiểu lỗi với các nhãn mác có màu động và giải pháp thiết kế nhãn mác của TEKLYNX.

 

Trong sách trắng này, Ghi nhãn Màu sắc theo Yêu cầu: Một chiến lược chắc chắn để cắt giảm chi phí, Doug Hall, một chuyên gia có 30 năm kinh nghiệm trong Ngành AIDC sẽ giải thích rằng việc đưa màu sắc vào quy trình ghi nhãn mác có thể giúp tổ chức của quý vị đi đầu công nghệ.

Tải sách trắng

 

 

Ghi chú: Tập tin sách trắng này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc