Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sách Trắng: Tạo một Nhãn mác Phức hợp sử dụng GridField trong CODESOFT

Nick Recht Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp, TEKLYNX

“Tính năng GridField trong CODESOFT thực sự thay đổi cuộc chơi. Nó cho phép người dùng tận dụng công cụ thiết kế và in ấn nhãn mác hiện tại cho tác vụ khó khăn hơn là thiết kế và in ấn tài liệu. Việc tối ưu tỷ suất ROI của bạn chỉ với một giải pháp thật sự rất tuyệt vời!”

Cách GridField trong CODESOFT có thể đơn giản hóa các nhãn mác phức hợp

 

Tính năng GridField mạnh mẽ trong CODESOFT cho phép quý vị tạo, thao tác và sửa đổi các nhãn mác động của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. GridField rất hữu ích cho các doanh nghiệp in nhãn mác cho các thùng, danh sách lựa chọn, biên lai vật liệu hoặc đơn hàng.

Tải sách trắng

 

 

Ghi chú: Tập tin sách trắng này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc