Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Biện pháp Thực hành Tiên tiến Nhất cho Ghi Nhãn mác: 3 mẹo để đơn giản hóa việc ghi nhãn mác

Đơn giản hóa việc ghi nhãn mác - 3 biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác

Trong một khảo sát của TEKLYNX, 97% khách hàng của chúng tôi cho biết họ muốn đơn giản hóa quy trình ghi nhãn mác của mình. Hãy xem video này để biết các biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác, giúp đơn giản hóa việc ghi nhãn mác ngay hôm nay!

 

Nếu quý vị muốn biết thêm, hãy điền vào biểu mẫu dưới đây để liên hệ với TEKLYNX. 

Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Trong một khảo sát gần đây, 97% người dùng cho biết họ muốn đơn giản hóa quy trình ghi nhãn mác của mình. Sau đây là ba biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác để đơn giản hóa quy trình ghi nhãn mác của quý vị.

 

Mẹo 1: Quản lý Nhãn mác Tập trung

 

  • Các khuôn mẫu nhãn mác tập trung có thể được quản lý trong nội bộ và triển khai ra bên ngoài
  • Giao diện in trên trình duyệt có thể được cấu hình để loại bỏ nhu cầu cài đặt phần mềm trên máy tính cục bộ
 

Mẹo 2: Tiêu chuẩn hóa Quy trình từ Thiết kế đến In ấn

 

Vai trò người dùng được quy định trong hệ thống và cho phép truy xuất nguồn gốc toàn diện

 

  • Người dùng thiết kế gửi nhãn mác đến người phê duyệt
  • Người quản lý phê duyệt sau đó sẽ kiểm tra thiết kế và phê duyệt nó
  • Người dùng in ấn sau đó sẽ kiểm tra nhãn mác và in nó.  

  

Mẹo 3: Tự động hóa việc In ấn từ Hệ thống Kinh doanh của Quý vị

 

  • Đơn giản hóa bằng cách tích hợp với một hệ thống ERP hoặc hệ thống kinh doanh hiện có
  • Tự động kích hoạt tác vụ in thông qua hoạt động của hệ thống, ví dụ như nhập một số hiệu công việc
  • Cắt giảm các bước thủ công trong quy trình ghi nhãn mác của quý vị để giảm thiểu lỗi con người 

 

Liên hệ với TEKLYNX để xem cách công ty quý vị có thể đơn giản hóa quy trình ghi nhãn mác của mình: teklynx.com/best-practices

Liên hệ với TEKLYNX

Với hơn 30 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống ghi nhãn mác mã vạch hiệu quả, TEKLYNX có thể giúp quý vị. Đi tắt đến thành công bằng cách tận dụng chuyên môn của chúng tôi để triển khai biện pháp thực hành tiên tiến nhất cho môi trường ghi nhãn mác của quý vị.

 

Hãy điền vào biểu mẫu ngắn dưới đây và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc