Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Bảng Thông tin Miễn phí về Chuẩn hóa Ghi Nhãn mác

Liệu Quý vị có thể Ghi Nhãn mác Tốt hơn?

 

Giản lược hóa môi trường ghi nhãn mác của quý vị bằng cách tập trung giấy phép và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm. Hiệu quả cao là có thể!

 

Hãy hỏi bản thân quý vị 3 câu hỏi này:

  • Quý vị có sử dụng nhiều loại phần mềm để thiết kế nhãn mác?
  • Quý vị có quá nhiều giấy phép một người dùng?
  • Quý vị có đang quản lý các lịch trình khác nhau?

 

Bảng thông tin này giải đáp từng câu hỏi đó, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị không làm gì, hoặc nếu quý vị có hành động. Nếu quý vị đã sẵn sàng để tiết kiệm tiền, thời gian và có thể là công sức của mình... hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Yêu cầu đánh giá miễn phí cho môi trường ghi nhãn mác của quý vị ngay hôm nay để nói chuyện với một chuyên gia phần mềm nhãn mác về các cách để cải thiện hiệu quả cho môi trường ghi nhãn mác của quý vị.

 

Tải về tập tin PDF ở đây.

Bảng thông tin: Liệu quý vị có thể ghi nhãn mác tốt hơn?

Yêu cầu đánh giá miễn phí môi trường ghi nhãn mác của quý vị

Hãy nói chuyện với một chuyên gia ghi nhãn mác của TEKLYNX để đánh giá môi trường ghi nhãn mác hiện tại của quý vị.

 

Chúng tôi sẽ xác định những điểm quý vị đã làm tốt, những khía cạnh cần cải thiện, và những bước cụ thể mà quý vị có thể thực hiện để cải thiện môi trường ghi nhãn mác của quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc