Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Tăng Năng suất thông qua Chuẩn hóa

Tăng Năng suất thông qua Chuẩn hóa

 

Việc tận dụng nhiều giải pháp phần mềm thiết kế nhãn mác và/hoặc máy in khác nhau cho tổ chức của quý vị, dù là từ cùng một nhà sản xuất hay các giải pháp cạnh tranh cũng đều có thể làm giảm hiệu quả và phát sinh chi phí không cần thiết.  Hãy đọc hướng dẫn này để biết cách chuẩn hóa chương trình ghi nhãn mác của quý vị.

 

Điền vào biểu mẫu để tải về hướng dẫn mới của TEKLYNX, Tăng Năng suất thông qua Chuẩn hóa, để biết:

 

  • Chuẩn hóa công nghệ là gì?
  • Rủi ro khi mua công nghệ đơn lẻ
  • Sáu thách thức trong một môi trường ghi nhãn mác phi tiêu chuẩn
  • Lợi ích của việc chuẩn hóa môi trường ghi nhãn mác của quý vị
  • Một hướng dẫn miễn phí để đạt được chuẩn hóa

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc