Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Chi tiết về Nhãn mác Thông tin Dinh dưỡng

Chi tiết về Nhãn mác Thông tin Dinh dưỡng

 

Food and Drug Administration (FDA) của Hoa Kỳ đã cập nhật một bản Nhãn mác Thông tin Dinh dưỡng. 

 

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các nhà sản xuất có doanh thu bán thực phẩm hàng năm hơn 10 triệu đô-la phải tuân thủ yêu cầu mới về ghi nhãn mác. Các nhà sản xuất có doanh thu bán thực phẩm hàng năm dưới 10 triệu đô-la phải tuân thủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

 

Tải về sách điện tử của TEKLYNX để biết:

 

  • Những yêu cầu của định dạng nhãn mác mới?
  • Làm thế nào để quý vị thay đổi một cách suôn sẻ?
  • Các bước chuyển tiếp

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc