Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Làm nhiều hơn với ít công sức hơn: Phần mềm ghi nhãn mác và sản xuất tinh gọn

Làm Nhiều Hơn với Ít Công sức Hơn: Phần mềm Ghi Nhãn mác và Sản xuất Tinh gọn

 

Sử dụng phần mềm ghi nhãn mác mã vạch để triển khai các nguyên tắc tinh gọn

 

Tải về hướng dẫn miễn phí của TEKLYNX, Làm Nhiều Hơn với Ít Công sức Hơn: Phần mềm Ghi Nhãn mác và Sản xuất Tinh gọn, để biết bằng cách nào các tính năng sau đây có thể được tích hợp vào hoạt động hàng ngày của quý vị để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời cải thiện kết quả sản xuất:

 

  • Cách đạt các mục tiêu kinh doanh tổng thể với những nguyên tắc sản xuất tinh gọn
  • Tự động hóa việc ghi nhãn mác mã vạch
  • Khuôn mẫu nhãn mác sáng tạo
  • Tích hợp cơ sở dữ liệu
  • Tuân thủ các quy định của chính phủ

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc