Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Các Giải pháp In Nhãn Sẵn có so với Tùy chỉnh: Không phải là một Lựa chọn Quá Khó khăn

Có thể triển khai liền mạch với hệ thống kinh doanh của quý vị

 

Các giải pháp phần mềm sẵn có của TEKLYNX phù hợp cho quý vị

 

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà các doanh nghiệp thường gặp trong quá trình tìm hiểu về các giải pháp phần mềm là liệu nên mua một giải pháp sẵn có hay mua một giải pháp được phát triển tùy chỉnh cho công ty của quý vị. Các giải pháp sẵn có của TEKLYNX được tích hợp liền mạch với SAP, Oracle hoặc các hệ thống kinh doanh khác để đảm bảo quy trình in nhãn của quý vị suôn sẻ hết mức có thể.

 

Trong sách điện tử này, chúng tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy lý do các giải pháp phần mềm sẵn có của TEKLYNX là lựa chọn phù hợp cho quý vị, và cách chúng có thể phục vụ công ty của quý vị. 

Tải sách điện tử

 

 

Lưu ý: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc