Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sách Điện tử Hướng dẫn cho một Giải pháp GHS Toàn diện

Hướng dẫn cho một Giải pháp GHS Toàn diện

 

TEKLYNX đã hợp tác với đơn vị tư vấn hàng đầu về quy định GHS, Tetra Tech, để cung cấp một giải pháp tuân thủ GHS toàn diện.

 

Tải về sách điện tử này để tìm hiểu bằng cách nào TEKLYNX và Tetra Tech có thể hỗ trợ:

 

  • Safety Data Sheets (SDS)
  • Quy định xuất & nhập khẩu
  • Quản lý dữ liệu
  • Thiết kế & in ấn nhãn mác
  • v.v...

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc