Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Data Support đã sử dụng BACKTRACK để tự động hóa việc theo dõi các công cụ tại công trường xây dựng World Trade Center

Tom McDonald Chủ tịch của Data Support

“Chúng tôi đã rất tự hào về giải pháp này bởi nó đáp ứng mọi yêu cầu chỉ trong một hệ thống. Mọi thứ đều được theo dõi trong một hệ thống sử dụng các bảng điều khiển dữ liệu lưu động giống nhau cho tất cả các ứng dụng.”

Hệ thống theo dõi của TEKLYNX, BACKTRACK, giúp loại bỏ các quy trình thủ công để theo dõi việc xây dựng tòa nhà World Trade Center mới

 

Tìm hiểu xem Tool Hawk của Data Support đã làm thế nào để:

 

  • Loại bỏ các quy trình thủ công
  • Đơn giản hóa quy trình theo dõi của họ
  • Giảm thiểu sai sót trong nhóm

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc