Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

CẦN SA

Tạo nhãn mác cần sa y tế và giải trí một cách dễ dàng và hiệu quả


Đối với các nhu cầu về ghi nhãn mác cần sa y tế và giải trí, các giải pháp phần mềm thiết kế nhãn mác của TEKLYNX giúp công ty đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn mới nhất của tiểu bang, liên bang và quốc tế về ghi nhãn mác cần sa.

 

Ngành cần sa phải đối mặt với quy định nghiêm ngặt về ghi nhãn mác cho nhiều loại sản phẩm cần sa, bao gồm dạng thực vật, dạng ăn, và dầu cần sa, cho cả nội dung THC và CBD. Dù doanh nghiệp của quý vị phải tuân thủ quy định ghi nhãn mác cần sa nào đi nữa, phần mềm thiết kế nhãn mác có màu của TEKLYNX cũng có thể giúp quý vị tạo các nhãn mác tuân thủ quy định về cần sa trong suốt chuỗi cung ứng, từ đơn vị gieo trồng đến người tiêu dùng.

LIÊN HỆ

“TEKLYNX đã làm việc với chúng tôi để cung cấp một giải pháp vượt quá kỳ vọng của chúng tôi, vốn là một dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp đến các khách hàng của mình.”

- Người dùng cuối của TEKLYNX

Ứng dụng ghi nhãn mác cần sa

 

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác mã vạch tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn mới của tiểu bang, liên bang và quốc tế về ghi nhãn mác cần sa.

    • Thiết kế và in nhãn mác cần sa y tế và giải trí cho hộp, thùng các tông và bao bì
    • Tuân thủ quy định của tiểu bang và liên bang về nhãn mác cần sa có màu với biểu tượng cảnh báo
    • Kết nối phần mềm ghi nhãn mác của quý vị với một cơ sở dữ liệu để tích hợp thông tin sản phẩm cần sa một cách hiệu quả vào nhãn mác của quý vị, bao gồm giống, loại (Indica, Sativa, Hybrid), trọng lượng, cấp độ THC và CBD

 

Gói mẫu nhãn mác cần sa

Ghi nhãn Màu sắc theo Yêu cầu: Một chiến lược chắc chắn để cắt giảm chi phí

Quý vị không sống trong một thế giới đen trắng, vậy tại sao doanh nghiệp của quý vị lại phải làm như vậy? Tăng hiệu quả cho quy trình và giảm thiểu lỗi với các nhãn mác có màu động và giải pháp thiết kế nhãn mác của TEKLYNX. Trong sách trắng của mình, "Ghi nhãn màu sắc theo yêu cầu: Một chiến lược chắc chắn để cắt giảm chi phí", Doug Hall, một chuyên gia có 30 năm kinh nghiệm trong Ngành AIDC sẽ giải thích rằng việc đưa màu sắc vào quy trình ghi nhãn mác có thể giúp tổ chức của quý vị đi đầu công nghệ.

ĐỌC SÁCH TRẮNG

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc