Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Hợp tác vì Thành công: Tuân thủ Toàn diện GHS với TEKLYNX & Tetra Tech

Hợp tác vì Thành công: Tuân thủ Toàn diện GHS với TEKLYNX & Tetra Tech

 

TEKLYNX đã hợp tác với đơn vị tư vấn hàng đầu về quy định GHS, Tetra Tech để thực hiện một hội thảo web bàn về giải pháp tuân thủ GHS toàn diện cho chọn lọc và quản lý dữ liệu, tư vấn, thiết kế và quản lý nhãn mác GHS.

 

A. J. Guikema, Cố vấn Quản lý GHS của Tetra Tech, và Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX, trình bày: Hợp tác vì Thành công: Tuân thủ Toàn diện GHS với TEKLYNX & Tetra Tech.

 

Trong hội thảo web này, A. J. và Nick sẽ thảo luận về ý nghĩa của Hệ thống Hài hoà Toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn Hoá chất (GHS) của Occupational Safety and Health Administration (OSHA), đồng thời bàn về:

 

  • Lý do TEKLYNX đã hợp tác với Tetra Tech để cung cấp một giải pháp tuân thủ GHS toàn diện
  • GHS là gì? Vì sao nó lại quan trọng đối với doanh nghiệp của quý vị?
  • Các ví dụ và khuyến nghị cho Safety Data Sheets (SDS)
  • Cấu trúc của một nhãn mác tuân thủ GHS và tích hợp cơ sở dữ liệu để truy cập dữ liệu SDS
  • Các dịch vụ và hỗ trợ để bảo trì và duy trì liên tục

 

Quý vị cần biết các dữ kiện về GHS. Hãy tải về và xem bản ghi hội thảo web này ngay hôm nay!

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Hợp tác vì Thành công: Tuân thủ Toàn diện GHS với TEKLYNX & Tetra Tech

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc