Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Làm nhiều hơn với ít công sức hơn: Đẩy mạnh sản xuất tinh gọn với phần mềm ghi nhãn mác

Làm Nhiều Hơn với Ít Công sức Hơn: Đẩy mạnh sản xuất tinh gọn với phần mềm ghi nhãn mác

 

Xem hội thảo web trực tuyến của TEKLYNX, được trình bày bởi David Kane, Giám đốc Sản phẩm Thiết kế Nhãn mác TEKLYNX, về cách phần mềm ghi nhãn mác mã vạch có thể thúc đẩy sản xuất tinh gọn. Trong hội thảo web này, Làm Nhiều Hơn với Ít Công sức Hơn: Đẩy mạnh Sản xuất Tinh gọn với Phần mềm Ghi Nhãn mác, Dave sẽ giúp quý vị hiểu làm thế nào phần mềm ghi nhãn mác mã vạch có thể giúp tổ chức của quý vị đạt được các mục tiêu về sản xuất tinh gọn để cắt giảm chi phí, tăng cường hiệu quả, và giản lược hóa hoạt động.

 

Các Luận điểm Chính:

 

  • Phần mềm ghi nhãn mác mã vạch có thể tác động đến sản xuất tinh gọn như thế nào
  • Cách đạt các mục tiêu kinh doanh tổng thể với những nguyên tắc sản xuất tinh gọn
  • Đánh giá quy trình ghi nhãn hiện tại của quý vị để tăng cường hiệu quả thông qua sản xuất tinh gọn
  • Các tính năng của phần mềm ghi nhãn mác mã vạch và lợi ích của chúng đối với doanh nghiệp của quý vị
  • Bằng cách nào việc tự động hóa in ấn và tích hợp hệ thống có thể làm tinh giản các quy trình kinh doanh của quý vị

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Làm Nhiều Hơn với Ít Công sức Hơn: Đẩy mạnh sản xuất tinh gọn với phần mềm ghi nhãn mác

 

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc