Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Trong Vùng Xám: Sức mạnh của Ghi Nhãn mác dựa trên ERP

Trong Vùng Xám: Sức mạnh của Ghi Nhãn mác dựa trên ERP

 

Langley Melendres, Cố vấn Hoạt động Cấp cao tại Global Shop Solutions, đã tham gia cùng Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX và Cory Catterall, Điều hành viên Bán hàng Doanh nghiệp của TEKLYNX để trình bày hội thảo web: Sức mạnh của Ghi Nhãn mác dựa trên ERP.

 

Xem bản ghi để biết làm thế nào việc ghi nhãn mác dựa trên ERP có thể làm tăng hiệu quả cho tổ chức của quý vị.

 

Các bài học chính:

 

  • Tầm quan trọng của việc tích hợp trong môi trường ghi nhãn mác của quý vị
  • Ghi nhãn mác là một hoạt động đặc biệt quan trọng
  • Việc tích hợp có thể tăng hiệu quả của tổ chức và quy mô sản xuất
  • Tối đa hóa khoản đầu tư cốt lõi của hệ thống ERP của quý vị và cải thiện ROI cho hạ tầng hiện có bằng cách tích hợp các hệ thống ghi nhãn mác và ERP của quý vị

 

Cùng chúng tôi khám phá vùng xám trong doanh nghiệp của quý vị và tìm hiểu thêm về việc ghi nhãn mác dựa trên ERP bằng cách xem bản ghi ngay hôm nay!

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Sức mạnh của Ghi Nhãn mác dựa trên ERP

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc