Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Dot Foods chia sẻ cách họ sử dụng TEKLYNX để tăng tốc độ và độ chính xác trong in ấn

Troy Schenk Giám đốc Tự động hóa, Dot Foods

"Chúng tôi đã xem khoảng một chục nhà cung cấp phần mềm khác nhau và sau đó chọn TEKLYNX làm nền tảng in nhãn tiếp theo của mình."

Dot Foods chia sẻ cách họ sử dụng TEKLYNX để tăng tốc độ và độ chính xác trong in ấn

 

Tải bản ghi của hội thảo web trực tiếp, Dot Foods chia sẻ cách họ sử dụng TEKLYNX để tăng tốc độ và độ chính xác trong in ấn, để nghe cuộc hội thoại một-một giữa ông Troy Schenk, Giám đốc Tự động hóa của Dot Foods và ông Nick Recht, Giám đốc Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX, về cách mà phần mềm của TEKLYNX đã giúp Dot Foods cải thiện quy trình in nhãn của họ.

 

Trong hội thảo web này, chúng ta sẽ thảo luận về:

 

  • Tổng quan về Dot Foods
  • Những thử thách về in nhãn của Dot Foods
  • Lý do Dot Foods chọn TEKLYNX
  • Giới thiệu trực tiếp về CODESOFT & SENTINEL
  • Kết quả từ hệ thống in nhãn mới
  • Câu hỏi và trả lời

 

Hãy điền vào biểu mẫu ngắn này để xem bản ghi.

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Dot Foods chia sẻ cách họ sử dụng TEKLYNX để tăng tốc độ và độ chính xác trong in ấn

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc