Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Trong Vùng Xám: Trả lời 5 câu hỏi W trong Quản lý Nhãn mác Cấp Doanh nghiệp

Trong Vùng Xám: Trả lời 5 câu hỏi W trong Quản lý Nhãn mác Cấp Doanh nghiệp

 

Tải bản ghi của hội thảo web trực tiếp, Trả lời 5 câu hỏi W trong Quản lý Nhãn mác Cấp Doanh nghiệp: What (Thế nào), Why (Vì sao), Who (Ai), When (Khi nào), Where (Ở đâu), được trình bày bởi Doug Niemeyer, Tổng Quản lý của TEKLYNX và Sean Lowry, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Bán hàng và Tiếp thị của Lowry Solutions.

 

Trong hội thảo web này, quý vị sẽ biết:

 

  • What (Thế nào) là Quản lý Nhãn mác Cấp Doanh nghiệp (ELM)?
  • Why (Vì sao) doanh nghiệp của tôi nên cân nhắc đến ELM?
  • Who (Ai) phù hợp với ELM?
  • When (Khi nào) là thời điểm thích hợp để cân nhắc về ELM?
  • Where (Đâu) là điểm bắt đầu?

 

Cùng chúng tôi khám phá vùng xám trong doanh nghiệp của quý vị và tìm hiểu thêm về Quản lý Nhãn mác Cấp Doanh nghiệp bằng cách xem bản ghi này.

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Trả lời 5 câu hỏi W trong Quản lý Nhãn mác Cấp Doanh nghiệp: What (Thế nào), Why (Vì sao), Who (Ai), When (Khi nào), Where (Ở đâu)

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc