Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Tạo quy trình in nhãn lý tưởng với các biểu mẫu

Tạo quy trình in nhãn lý tưởng với các biểu mẫu

 

Không chỉ thiết kế nhãn, mà hãy thiết kế một quy trình in ấn. Các biểu mẫu giúp người dùng in ấn của quý vị có thể in đúng nhãn tại đúng thời điểm với đúng dữ liệu, giảm thiểu nguy cơ in lỗi cho công ty của quý vị. Việc tạo các biểu mẫu trong LABELVIEW 2019 và CODESOFT 2019 nay còn dễ hơn bao giờ hết nhờ các tính năng tăng cường thú vị. 

 

Hội thảo web đào tạo có giảng viên hướng dẫn này sẽ bàn về chủ đề tạo các biểu mẫu trong phần mềm thiết kế nhãn của TEKLYNX sử dụng 2 tính năng: Form Designer và Form Editor.

 

Tải bản ghi ngay hôm nay!

 

Hội thảo web đào tạo có giảng viên hướng dẫn dài 1 tiếng này sẽ bàn về các chủ đề:

 

  • Lợi ích của việc sử dụng biểu mẫu để in nhãn
  • Form Designer & Form Editor
  • Các tăng cường trong LABELVIEW 2019 & CODESOFT 2019
  • Thiết kế quy trình in ấn lý tưởng của quý vị
  • Demo đào tạo trực tiếp
  • Hỏi & trả lời

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Tạo quy trình in nhãn lý tưởng với các biểu mẫu

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc