Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Tạo Kết nối Cơ sở Dữ liệu với Phần mềm TEKLYNX

Tạo Kết nối Cơ sở Dữ liệu với Phần mềm TEKLYNX

 

Việc kết nối cơ sở dữ liệu cho phép các thiết kế nhãn mác có thể truy xuất dữ liệu tùy biến từ một cơ sở dữ liệu kinh doanh hiện có. Thay vì bảo trì hàng trăm tập tin nhãn mác riêng lẻ, quý vị có thể tạo một số khuôn mẫu nhãn mác sử dụng kết nối cơ sở dữ liệu để in dữ liệu tùy biến. Chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy!

 

Hội thảo web đào tạo có giảng viên hướng dẫn này sẽ bàn về chủ đề tạo kết nối cơ sở dữ liệu trong phần mềm thiết kế nhãn mác của TEKLYNX.

 

Tải bản ghi ngay hôm nay!

 

Hội thảo web đào tạo có giảng viên hướng dẫn dài 1 tiếng này sẽ bàn về các chủ đề:

 

  • Vì sao nên sử dụng kết nối cơ sở dữ liệu?
  • Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
  • So sánh bảng tính và cơ sở dữ liệu
  • Các nguyên tắc quản lý dữ liệu cơ bản
  • Demo đào tạo trực tiếp
  • Hỏi & trả lời

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Tạo Kết nối Cơ sở Dữ liệu với Phần mềm TEKLYNX

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc