Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

EBook về Lợi ích của Tự động hóa In ấn

Lợi ích của việc tự động hóa in ấn

 

Quy trình thủ công gồm các tác vụ kích hoạt in nhãn mác thường rất tốn thời gian, chi phí và dễ bị mắc lỗi con người. Việc triển khai tự động hóa in ấn vào quy trình ghi nhãn của quý vị có thể loại trừ được quy trình tẻ nhạt và thiếu hiệu quả này.

 

Một công ty đã giảm $8.476 chi phí hàng năm với việc triển khai các giải pháp tự động hóa in ấn!

 

Tải về sách điện tử đầu tiên của TEKLYNX, Lợi ích của việc tự động hóa in ấn, để tìm hiểu bằng cách nào việc tự động hóa in ấn có thể hỗ trợ quy trình ghi nhãn mác của doanh nghiệp của quý vị.

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc