Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Ba tình huống sử dụng độc đáo cho phần mềm theo dõi tài sản

Ba tình huống sử dụng độc đáo cho phần mềm theo dõi tài sản

 

Đọc quyển sách điện tử miễn phí này để tìm hiểu bằng cách nào phần mềm theo dõi tài sản có thể giúp các công ty cải thiện hiệu suất và độ chính xác.

 

Sách điện tử này phân tích ba tổ chức khác nhau cùng tình huống sử dụng phần mềm theo dõi tài sản của họ:

 

  1. Công ty xây dựng hàng đầu theo dõi công cụ & trang thiết bị CNTT
  2. Phòng cảnh sát trưởng theo dõi chứng cứ
  3. Công ty sợi theo dõi các mẫu sản phẩm

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc