Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Lion Brand Yarn theo dõi kho mẫu thử của họ

Nancy Thomas Tổng biên tập

“Chúng tôi đã cần một hệ thống theo dõi linh hoạt, dễ sử dụng có thể xác định mẫu vải và thu thập nhiều thông tin quan trọng khác.”

TEKLYNX BACKTRACK giản lược hóa quy trình mẫu thử cho Lion Brand Yarn

 

Tìm hiểu xem Lion Brand Yarn đã làm thế nào để:

 

  • Sử dụng BACKTRACK làm kho lưu trữ thông tin trung tâm của họ
  • Giản lược hóa chương trình mẫu thử của họ
  • Theo dõi hàng nghìn mẫu thử một cách chính xác

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc