Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Evidence Hound từ Data Support, được xây dựng trên nền BACKTRACK, giúp xác thực chuỗi hành trình nắm giữ chứng cứ

Tom McDonald Chủ tịch của Data Support

“Bây giờ, họ sẽ luôn biết ai có chứng cứ và nó đang ở đâu, đây là một biện pháp kiểm soát cấp cao hơn.”

Evidence Hound, được xây dựng trên nền BACKTRACK, xác minh chuỗi hành trình nắm giữ chứng cứ

 

Tìm hiểu xem bằng cách nào BACKTRACK có thể cải thiện:

 

  • Tính Bảo mật
  • Khả năng Truy xuất Nguồn gốc
  • Sự toàn vẹn của toàn bộ quy trình quản lý chứng cứ

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc