Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Giới thiệu

Đã có trình điều khiển máy in mới

Ngày: 19/06/2018 / Hạng mục: Trình điều khiển máy in

 

TEKLYNX đã phát hành các trình điều khiển máy in mới cho những mẫu máy in sau đây. Quý vị có thể tải chúng về từ DSP (Driver Service Pack).

 

Ghi chú: Hãy kiểm tra tính tương thích của trình điều khiển máy in với phần mềm ghi nhãn mác của quý vị. Tính tương thích có thể được kiểm tra trên DSP trước khi quý vị tải về trình điều khiển.

 

Brady

 

ALFAService

 

VIDEOJET

 

Quay lại tin tức