Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Tour Giới thiệu Sản phẩm TEKLYNX: Quý vị đã đạt đến đỉnh cao thành công của mình?

Tour Giới thiệu Sản phẩm TEKLYNX: Quý vị đã đạt đến Đỉnh cao Thành công của mình?

 

Xem hội thảo web trực tuyến của TEKLYNX, được trình bày bởi Nick Recht, Giám đốc Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX, và David Kane, Giám đốc Sản phẩm Thiết kế Nhãn mác TEKLYNX. Trong hội thảo web này, Tour Giới thiệu Sản phẩm TEKLYNX: Quý vị đã đạt đến Đỉnh cao Thành công của mình?, Nick và Dave sẽ dẫn quý vị qua một bài giới thiệu trực tiếp về tất cả các sản phẩm của TEKLYNX, dành cho các môi trường ghi nhãn từ đơn giản đến phức tạp, và giải thích cách để doanh nghiệp của quý vị phát huy được toàn bộ tiềm năng phát triển về mặt nhãn mác với TEKLYNX.

 

Các Luận điểm:

 

  • Chứng kiến vận hành thực tiễn của bộ chuyển đổi nhãn hiệu
  • Dùng thử nhanh, TRỰC TIẾP tất cả các ứng dụng của TEKLYNX
  • Tình huống sử dụng sản phẩm ứng với môi trường lý tưởng
  • Xem lại tháp sản phẩm

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Tour Giới thiệu Sản phẩm TEKLYNX: Quý vị đã đạt đến Đỉnh cao Thành công của mình?

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc