Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Biện pháp Thực hành Tiên tiến Nhất cho Ghi Nhãn mác: 4 mẹo để giảm thiểu lỗi

Giảm thiểu lỗi - 4 biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác

Trong một khảo sát của TEKLYNX, 93% khách hàng của chúng tôi cho biết họ muốn giảm thiểu lỗi trong môi trường ghi nhãn mác của mình. Hãy xem video này để biết các biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác, giúp giảm thiểu lỗi ghi nhãn mác ngay hôm nay!

 

Nếu quý vị muốn biết thêm, hãy điền vào biểu mẫu dưới đây để liên hệ với TEKLYNX. 

Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Trong một khảo sát gần đây, 93% người dùng cho biết họ muốn giảm thiểu lỗi. Sau đây là bốn biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác để giảm thiểu lỗi trong quy trình ghi nhãn mác của quý vị.

 

Mẹo 1: Khuôn mẫu dựa trên Cơ sở Dữ liệu

 

  • Tạo các trường biến số trên nhãn mác và kết nối nó với các trường trong cơ sở dữ liệu của quý vị
  • Sử dụng công thức để tính các giá trị phụ thuộc vào dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
  • Người dùng in ấn có thể chọn bản ghi cơ sở dữ liệu phù hợp và in

 

Mẹo 2: Giấy phép Chỉ In

 

  • Giảm thiểu lỗi bằng cách ngăn ngừa các thay đổi thiết kế không mong muốn
  • Chỉ cho phép in

 

Mẹo 3: Bản ghi Quy trình Ghi Nhãn mác và Báo cáo

 

  • Một thành phần truy xuất nguồn gốc nhãn mác cho phép quý vị truy xuất nguồn gốc lỗi và đảm bảo chúng không xảy ra một lần nữa
  • Trong trường hợp xảy ra triệu hồi, khả năng truy xuất nguồn gốc nhãn mác cho phép quý vị xem những sản phẩm bị ảnh hưởng và cách xác định chúng.

 

Mẹo 4: Danh sách Chọn và Xác thực Dữ liệu

 

  • Danh sách chọn tùy biến cho phép thay đổi các tùy chọn trong một danh sách chọn dựa trên bản ghi cơ sở dữ liệu đã chọn
  • Xác thực dữ liệu buộc người dùng phải nhập dữ liệu theo một định dạng nhất định
  • Các nhãn mác có thể được thiết lập để ngăn tác vụ in nếu dữ liệu không được xác thực

 

Liên hệ với TEKLYNX để xem cách công ty quý vị có thể giảm thiểu lỗi ghi nhãn mác: teklynx.com/best-practices

Liên hệ với TEKLYNX

Với hơn 30 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống ghi nhãn mác mã vạch hiệu quả, TEKLYNX có thể giúp quý vị. Đi tắt đến thành công bằng cách tận dụng chuyên môn của chúng tôi để triển khai biện pháp thực hành tiên tiến nhất cho môi trường ghi nhãn mác của quý vị.

 

Hãy điền vào biểu mẫu ngắn dưới đây và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc