Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Liệu đã đến lúc cần đánh giá hệ thống ghi nhãn mác của quý vị?

Liệu đã đến lúc cần đánh giá hệ thống ghi nhãn mác của quý vị?

 

Một hướng dẫn để thay đổi biện pháp quản lý cho ngành hóa chất

 

Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2015, mọi đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối và chủ lao động trong ngành hóa chất đều phải tuân thủ các quy định GHS (Hệ thống Hài hòa Toàn cầu về Phân loại và Ghi Nhãn mác Hóa chất). Các quy định như GHS là một cơ hội hoàn hảo để xem lại quy trình ghi nhãn mác hóa chất của quý vị.

 

Hướng dẫn miễn phí của TEKLYNX, Liệu đã đến lúc cần đánh giá hệ thống ghi nhãn mác của quý vị? Một hướng dẫn để thay đổi biện pháp quản lý cho ngành hóa chất, sẽ giúp quý vị xác định khi nào thì cần đánh giá giải pháp ghi nhãn mác của quý vị và lợi ích đối với doanh nghiệp, ví dụ như:

 

  • Giảm 50% lỗi và tỷ lệ khách hàng hoàn trả
  • Cắt giảm 75% thời gian phát triển
  • Cắt giảm 50% chi phí hệ thống so với các hệ thống thế hệ trước

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc