Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Liệu đã đến lúc cần đánh giá hệ thống ghi nhãn mác của quý vị?

Liệu đã đến lúc cần đánh giá hệ thống ghi nhãn mác của quý vị?

 

Một hướng dẫn để thay đổi biện pháp quản lý

 

Rất nhiều doanh nghiệp nhận thấy sau khi họ thực hiện việc nâng cấp giải pháp ghi nhãn mác của mình, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn - từ giai đoạn thiết kế cho đến in ấn.

 

Tải về hướng dẫn của TEKLYNX, Liệu đã đến lúc cần đánh giá hệ thống ghi nhãn mác của quý vị? Một hướng dẫn để thay đổi biện pháp quản lý, để tìm hiểu xem các doanh nghiệp khác đã làm thế nào để:

 

  • Giảm 50% lỗi và tỷ lệ khách hàng hoàn trả
  • Cắt giảm 75% chi phí phát triển
  • Cắt giảm 50% chi phí hệ thống so với các hệ thống thế hệ trước

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc