Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Quý vị đã sẵn sàng cho UDI?

Quý vị đã sẵn sàng cho UDI?

 

9 bước để đạt tuân thủ UDI

 

Với hạn tuân thủ Unique Device Identification (UDI) sắp tới là ngày 24 tháng 9 năm 2018, bây giờ là lúc quý vị cần chuẩn bị.

 

Tải về sách điện tử mới của TEKLYNX, Are You Ready for UDI? (Quý vị đã sẵn sàng cho UDI), để tìm hiểu về quy định Unique Device Identification (UDI) của FDA và các bước cần thiết mà quý vị cần thực hiện để đảm bảo sự tuân thủ.

 

Tìm hiểu thêm về:

 

  • UDI là gì?
  • Cấu trúc của một nhãn mác UDI
  • Các bước chi tiết để đạt tuân thủ UDI
  • Nghiên cứu tình huống UDI với Quality Tech Services và TEKLYNX

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc