Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Mẫu Công cụ Phát triển CODESOFT

Mẫu công cụ phát triển CODESOFT

Để giúp quý vị tích hợp và thích ứng CODESOFT cho môi trường làm việc độc đáo của quý vị, chúng tôi có sẵn một vài mẫu công cụ phát triển. Các mẫu công cụ phát triển này sẽ giúp quý vị bắt đầu tạo các giải pháp lập trình được trong môi trường của mình.

 

GHI CHÚ:

C#

Tải về

C# với .NET Wrapper

Tải về

VB.NET với .NET Wrapper

Tải về

VBScript

Tải về

Visual C++

Tải về

VB.NET

Tải về

Quý vị có thắc mắc?

Yêu cầu hỗ trợ với mẫu công cụ phát triển CODESOFT bằng cách điền vào biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc