Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Barcode Better

Tại TEKLYNX, chúng tôi tin rằng phần mềm mã vạch không chỉ là một sản phẩm mà quý vị mua. Nó là một giải pháp công nghệ tích hợp giúp công ty của quý vị vận hành.

Sản phẩm

Mẫu Công cụ Phát triển CODESOFT

Mẫu công cụ phát triển CODESOFT

Để giúp quý vị tích hợp và thích ứng CODESOFT cho môi trường làm việc độc đáo của quý vị, chúng tôi có sẵn một vài mẫu công cụ phát triển. Các mẫu công cụ phát triển này sẽ giúp quý vị bắt đầu tạo các giải pháp lập trình được trong môi trường của mình.

 

GHI CHÚ:

C#

Tải về

Mẫu C# với .NET Wrapper

Tải về

JavaScript

Tải về

Microsoft Access

Tải về

Visual Basic Script

Tải về

Visual C++

Tải về

Visual Basic

Tải về

Quý vị có thắc mắc?

Yêu cầu hỗ trợ với mẫu công cụ phát triển CODESOFT bằng cách điền vào biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc