Europa (Polski)
Barcode Better

W firmie TEKLYNX wierzymy, że oprogramowanie do obsługi kodów kreskowych nie jest tylko nabywanym produktem. Jest to zintegrowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia działanie Twojej firmie.

Produkty

TEKLYNX CENTRAL CFR

Oprogramowanie do obsługi etykiet zapewniające zgodność z przepisami FDA 21 CFR, część 11

 

Często w przypadku organizacji działających w branży medycznej, nauk biomedyczncyh i przemyśle farmaceutycznym, które muszą zapewniać zgodność z przepisami, takimi jak FDA 21 CFR część 11, pojawia się potrzeba stosowania jednego, zunifikowanego rozwiązania do obsługi projektowania, zatwierdzania, drukowania i raportowania w procesie etykietowania. Dzięki możliwości zarządzania etykietowaniem w łańcuchu dostaw oraz integracji z systemem ERP i innymi systemami biznesowymi rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL CFR pomaga w zwiększaniu wydajności operacyjnej.

    • Interfejs drukowania oparty na przeglądarce
    • Połączone rozwiązanie do tworzenia i śledzenia etykiet oraz automatyzacji druku
    • Zarządzaj nieograniczoną liczbą drukarek z jednego serwera
    • Moduł zatwierdzania etykiet umożliwia zatwierdzanie etykiet przy użyciu podpisów elektronicznych, zgodnie z przepisami FDA 21 CFR, część 11
    • Niestandardowe raporty pokazują kompletną historię dokumentu

POPROŚ O WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ POPROŚ O CENĘ

Przeczytaj, jak firmy optymalizują proces etykietowania z TEKLYNX

WYŚWIETL ANALIZY PRZYPADKÓW

Kluczowe funkcje TEKLYNX CENTRAL CFR

PRZEGLĄD PROGRAMU TEKLYNX CENTRAL CFR

Zgodność z przepisami Zgodność z przepisami
Zapewnij zgodność z przepisami stosowanymi w branży

Rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL CFR pomaga zapewnić zgodność z przepisami FDA, np. 21 CFR, część 11, a także innymi wymaganiami dotyczącymi etykietowania. Podpisy elektroniczne są połączone z odpowiednimi rekordami poprzez wymaganie logowania użytkownika przy użyciu identyfikatora i hasła w celu wykonywania wszystkich funkcji.

Zwiększ wydajność Zwiększ wydajność
OSZCZĘDZAJ CZAS

Dostęp internetowy eliminuje potrzebę stosowania instalacji na poszczególnych stacjach roboczych. Zredukuj kosztowne procesy związane z konserwacją systemu i aktualizacjami oprogramowania do obsługi etykiet z kodami kreskowymi, aby przeznaczać mniej czasu na zarządzanie oprogramowaniem i więcej na zarządzanie firmą.

Redukcja błędów Redukcja błędów
Redukuj liczbę błędów i nieprawidłowo wydrukowanych etykiet

Konfigurowalny interfejs użytkownika redukuje liczbę błędów i nieprawidłowo wydrukowanych etykiet, a także poprawia świadomość marki. Złożony proces drukowania można zredukować do zestawu kroków, których opanowanie będzie bardzo proste. Twórz oddzielne procesy dopasowane do potrzeb każdego działu, jednostki biznesowej lub dostawcy.

Możliwość śledzenia Możliwość śledzenia
Zapewniaj odpowiednie zabezpieczenia i dokładność

Kontrolowane środowisko zapewnia zabezpieczenia, dzięki którym możesz zagwarantować dokładność procesu. Można wymuszać zdefiniowane procesy biznesowe na każdym poziomie, ograniczając dostęp tylko do tych drukarek, etykiet i zadań, których użytkownik potrzebuje do wykonania swojej pracy.

Zabezpieczenia i kontrola Zabezpieczenia i kontrola
KONTROLA DOSTĘPU

Rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL CFR zapewnia kontrolę uprawnień, aby gwarantować, że tylko autoryzowane osoby mogą używać systemu i/lub podpisywać rekordy elektronicznie. Uprawnienia użytkownika są kontrolowane z wykorzystaniem konfigurowalnych grup użytkowników, okresów wygaśnięcia haseł oraz śledzenia prób logowania zakończonych niepowodzeniem. Wszystkimi funkcjami zarządza usługa Windows Active Directory.

Podpisy elektroniczne Podpisy elektroniczne
Rejestruj proces audytu

Rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL CFR śledzi każde zadanie drukowania, odpowiadając na pytania: kto, co, gdzie i kiedy, a także monitoruje konkretne zmienne dane dla każdego zadania. Informacje są śledzone w całym cyklu życia etykiety, od utworzenia i modyfikacji po usunięcie.

„Wdrażając rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL CFR, mogliśmy uprościć cały proces etykietowania w skali globalnej.”

- Frank Carranza, młodszy inżynier ds. etykiet, MicroVention

Scentralizowane rozwiązanie do tworzenia, drukowania, śledzenia i zatwierdzania etykiet zgodnych z przepisami 21 CFR, część 11

Chcesz zobaczyć demonstrację TEKLYNX CENTRAL CFR w działaniu?

POPROŚ O WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Uzyskaj odpowiedzi na pytania i dowiedz się, czy oprogramowanie TEKLYNX CENTRAL CFR jest dla Ciebie odpowiednie.

KONTAKT

Specyfikacje oprogramowania TEKLYNX CENTRAL CFR

System operacyjny

Klient: 

Windows® 10 (x86, x64), wersja 22H2 (kompilacja 19045.2251)

Windows® 11 (x64), wersja 22H2 (kompilacja 22621.1105)

Serwer:

Windows® Server 2022, wersja 21H2 (kompilacja 20348.1194)

Windows® Server 2019, wersja 1809 (kompilacja 17763.2989)

Windows® Server 2016, wersja 1607 (kompilacja 14393.2273)

Windows® Server 2012 R2, wersja 6.3 (kompilacja 9600)

Windows® Server 2012, wersja 6.2 (kompilacja 9200)

Windows® Server Core 2022, wersja 21H2 (kompilacja 20348.1194)

Windows® Server Core 2019, wersja 1809 (kompilacja 17763.2989)

Windows® Server Core 2016, wersja 1607 (kompilacja 14393.2273)

Należy zainstalować wszystkie pakiety Service Pack

Telefon komórkowy:

System iOS 10.2 lub nowszy, zalecana wersja to iOS 13.3. Obsługiwane są zarówno urządzenia iPhone, jak i iPad.

Android 8.0, 8.1, 9.0, 10.0 Graficzny interfejs użytkownika jest zoptymalizowany pod kątem telefonów komórkowych; nie zaleca się korzystania z tabletów

Platformy maszyn wirtualnych

Aby uzyskać informacje o zgodności z platformą maszyn wirtualnych, kliknij tutaj.

Pamięć

Klient:

4 GB pamięci RAM lub więcej (zalecane 8 GB – w zależności od systemu operacyjnego i sposobu użytkowania)

Serwer:

4 GB pamięci RAM lub więcej (zalecane 8 GB – w zależności od systemu operacyjnego i sposobu użytkowania)

Miejsce na dysku

Klient:

Dysk twardy z co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca

Serwer:

Dysk twardy z co najmniej 10 GB wolnego miejsca

Wyświetlacz

Klient:

Minimum: 1024 x 768 – True Color, 32-bitowy

Serwer:

Minimum: 1366 х 768 – True Color, 32-bitowy

Oprogramowanie wspierające

Klient:

Microsoft® .NET Framework 4.8

Dowolny program do odczytu plików PDF (program Adobe Acrobat Reader jest dostępny wraz z instalacją)

Serwer:

ASP.NET 4.0

IIS 8.0 lub nowsza wersja

Oprogramowanie Microsoft® .NET Framework 4.8 (dostarczane wraz z instalacją)

Dowolny program do odczytu plików PDF (program Adobe Acrobat Reader jest dostępny wraz z instalacją)

Bazy danych (serwer)

Microsoft® SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 (wersja SQL Server Express jest zalecana tylko do celów demonstracyjnych)

Oracle 12.2 lub nowsza wersja

Przeglądarki

Microsoft Edge 110.0 lub nowsza wersja

Firefox 110.0 lub nowsza wersja

Chrome 110.0 lub nowsza wersja

Dodatkowe wymagania

Instalacja wymaga pełnych uprawnień administratora


UWAGA: Specyfikacje zostały oparte na bieżącej wersji oprogramowania TEKLYNX CENTRAL CFR.

TEKLYNX CENTRAL CFR – WSPARCIE

Pliki instalacyjne
Pliki instalacyjne

 

Uzyskaj dostęp do plików umożliwiających instalację oprogramowania TEKLYNX CENTRAL CFR

PLIKI INSTALACYJNE
Sterowniki drukarek do etykiet
Sterowniki drukarek CODESOFT

 

Pobierz sterowniki drukarek CODESOFT, których potrzebujesz do uruchomienia programu TEKLYNX CENTRAL CFR

STEROWNIKI DRUKAREK CODESOFT

Poproś o dodatkowe licencje drukarek dla rozwiązania TEKLYNX CENTRAL CFR tutaj

POPROŚ O LICENCJE NA DRUKARKI

Pracujemy ciężej, aby usprawnić Twoją pracę. Zobacz swoją firmę w najnowszych analizach przypadków.

WYŚWIETL ANALIZY PRZYPADKÓW

Czy już czas na ocenę systemu etykietowania w sektorze opieki zdrowotnej?

POBIERZ PRZEWODNIK

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu TEKLYNX CENTRAL CFR

Powiedz nam coś o swojej firmie, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole