Europa (Polski)
Barcode Better

W firmie TEKLYNX wierzymy, że oprogramowanie do obsługi kodów kreskowych nie jest tylko nabywanym produktem. Jest to zintegrowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia działanie Twojej firmie.

Wsparcie

Film wideo: TEKLYNX CENTRAL 5.0 już jest dostępny

TEKLYNX CENTRAL 5.0 już jest dostępny

TEKLYNX CENTRAL 5.0 już jest dostępny!

 

TEKLYNX CENTRAL 5.0 obejmuje ekscytujące usprawnienia wspierające kolejną generację cyfrowej transformacji w zakresie etykietowania u producentów na całym świecie. W tym filmie przedstawiono sześć kluczowych usprawnień zawartych w programie TEKLYNX CENTRAL 5.0.

 

Poproś o wersję demonstracyjną TEKLYNX CENTRAL 5.0 i doświadcz lepszych rozwiązań już dzisiaj, aby zapewnić lepszą przyszłość!

 
 
Transkrypcja filmu Transkrypcja filmu
TRANSKRYPCJA FILMU

TEKLYNX CENTRAL 5.0 już jest dostępny. Oprogramowanie do przemysłowego zarządzania etykietami oferuje producentom wszystkich rozmiarów scentralizowane rozwiązanie, które łączy w sobie funkcje projektowania etykiet, zabezpieczenia i śledzenie oraz automatyzację druku, aby wspierać następną generację cyfrowej transformacji etykietowania.

 

Niezawodność, stabilność i prostota użytkowania — to kluczowe cechy sześciu najważniejszych usprawnień rozwiązania TEKLYNX CENTRAL, dzięki którym Twoje środowisko etykietowania staje się jeszcze lepsze.

 

Pierwsze usprawnienie ułatwia instalację, migrację i utrzymywanie baz danych zaplecza poprzez automatyczne sprawdzanie możliwości tworzenia, modyfikowania i reorganizowania istniejących struktur przy jednoczesnym rozpoznawaniu innych, już zainstalowanych baz danych. Proces aktualizacji jest jeszcze prostszy ze względu na aktualizowanie lub instalowanie w połączeniu z istniejącą aplikacją CENTRAL.

 

Interfejs drukowania TEKLYNX CENTRAL 5.0 również udaje się tam, gdzie Ty. Aplikacja mobilna dla systemu Android i iOS umożliwia wprowadzanie wartości, zwracanie etykiet i drukowanie.

 

Możesz też wykonać prawdziwy przedruk etykiet bez modyfikacji oryginalnych danych druku – możesz ponownie drukować oryginalne daty przydatności produktów, daty zapakowania, liczniki i inne ważne informacje.

 

Nasza instalacja TEKLYNX CENTRAL 5.0 umożliwia teraz uruchomienie wielu interfejsów drukowania opartych na logice, które mogą pomieścić wiele przepływów drukowania etykiet w firmie. Ta dodatkowa swoboda umożliwia stosowanie wielu różnych logik drukowania, aby zapewnić jednolitą pracę w przypadku wyszukiwania etykiet wg ID produktu, numeru zlecenia wykonania prac lub wszelkich innych danych wejściowych wymaganych przez logikę biznesową.

 

Nowa funkcja pulpitu nawigacyjnego umożliwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych poprzez identyfikowanie najaktywniejszych użytkowników zajmujących się drukowaniem, najbardziej zajętych drukarek i najczęściej etykietowanych produktów.

 

Nasza nowa funkcja metadanych oszczędza czas i miejsce na przechowywanie etykiet, umożliwiając wstępne filtrowanie szablonów wg metadanych wygenerowanych przez system lub znaczników wygenerowanych przez użytkowników. Dzięki temu możesz szybko odnaleźć etykiety o odpowiednich właściwościach, eliminując potrzebę tworzenia nowego szablonu.

 

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby poprosić o wersję demonstracyjną TEKLYNX CENTRAL 5  i doświadcz lepszych rozwiązań już dzisiaj, aby zapewnić lepszą przyszłość!

Dowiedz się więcej o tym, co oprogramowanie TEKLYNX CENTRAL może zrobić dla Twojej organizacji. Poproś o wersję demonstracyjną.

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole