Europa (Polski)
Barcode Better

W firmie TEKLYNX wierzymy, że oprogramowanie do obsługi kodów kreskowych nie jest tylko nabywanym produktem. Jest to zintegrowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia działanie Twojej firmie.

Wsparcie

Najlepsze praktyki z zakresu etykietowania: 3 wskazówki dotyczące łatwiejszego etykietowania

Łatwiejsze etykietowanie – 3 najlepsze praktyki z zakresu etykietowania

W ankiecie przeprowadzonej przez TEKLYNX 97% respondentów odpowiedziało, że chce uprościć proces etykietowania. Obejrzyj ten krótki film wideo, aby poznać najlepsze praktyki z zakresu etykietowania i uprościć etykietowanie już dzisiaj!

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wypełnij poniższy formularz, aby nawiązać kontakt z firmą TEKLYNX. 

Transkrypcja filmu Transkrypcja filmu
TRANSKRYPCJA FILMU

W ostatnio przeprowadzonej ankiecie 97% użytkowników stwierdziło, że chce uprościć proces etykietowania. Oto trzy najlepsze praktyki z zakresu etykietowania, które pomagają w uproszczeniu procesu etykietowania.

 

Wskazówka 1: Scentralizowane zarządzanie etykietami

 

  • Scentralizowanymi szablonami etykiet można zarządzać wewnętrznie, a następnie można wdrażać je zewnętrznie
  • Konfigurowalne interfejsy drukowania w przeglądarkach eliminują potrzebę stosowania lokalnych instalacji oprogramowania
 

Wskazówka 2: Standaryzacja procesu od projektu do druku

 

Role użytkowników są definiowane w systemie i zapewniają pełne możliwości monitorowania

 

  • Użytkownik odpowiadający za projekt wysyła etykietę do osoby zatwierdzającej
  • Kierownik zajmujący się zatwierdzaniem sprawdza etykietę i zatwierdza ją
  • Następnie użytkownik odpowiadający za druk sprawdza etykietę i drukuje ją.  

  

Wskazówka 3: Automatyzacja drukowania z systemu biznesowego

 

  • Zredukuj złożoność systemu, integrując rozwiązanie z już istniejącym systemem ERP lub innym systemem biznesowym
  • Wyzwalaj zadania drukowania automatycznie na podstawie aktywności systemu, np. po przejściu do zlecenia wykonania
  • Zredukuj liczbę kroków wykonywanych ręcznie w procesie, aby zapobiegać błędom powodowanym przez ludzi

 

Skontaktuj się z TEKLYNX, aby zobaczyć, jak można uprościć proces etykietowania w Twojej firmie: teklynx.com/best-practices

Skontaktuj się z TEKLYNX

Korzystając z ponad 30 lat doświadczenia we wdrażaniu wydajnych systemów etykietowania z kodami kreskowymi, firma TEKLYNX może Ci pomóc. Skróć drogę do sukcesu, korzystając z naszej wiedzy eksperckiej we wdrażaniu najlepszych praktyk w swoim środowisku etykietowania.

 

Wypełnij poniższy krótki formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole