המזרח התיכון ואפריקה (עברית)
בחרו את האזור שלכם

בחרו את האזור והשפה שלכם כדי לחוות את אתר האינטרנט באופן מיטבי

תמיכה

מדריכים לביטול הפעלה של תוכנת TEKLYNX

לקבלת הוראות לביטול הפעלת הרישיון, הורידו את מדריך ביטול ההפעלה הרלוונטי לגרסת המוצר הספציפית.

 

מסמכים אלה זמינים באנגלית ובצרפתית בלבד.

גרסת מוצר
מדריך ביטול הפעלה
CODESOFT 2019 / 2021 / 2022
‏LABELVIEW 2019 / 2021 / 2022
‏LABEL MATRIX 2019 / 2021 / 2022
‏PRINT MODULE 2019 / 2021 / 2022
‏SENTINEL 2019 / 2021 / 2022
LABEL ARCHIVE 2019 / 2021 / 2022
CODESOFT 2018
LABELVIEW 2018
LABEL MATRIX 2018
PRINT MODULE 2018
SENTINEL 2018
LABEL ARCHIVE 2018
CODESOFT 2014 / 2015
LABELVIEW 2014 / 2015
LABEL MATRIX 2014 / 2015
PRINT MODULE 2014 / 2015
SENTINEL 2014 / 2015
LABEL ARCHIVE 2014 / 2015
CODESOFT 2012
LABELVIEW 2012
LABEL MATRIX 2012
PRINT MODULE 2012
SENTINEL 2012
LABEL ARCHIVE 2012
BACKTRACK 2012
CODESOFT 10
LABELVIEW 10
SENTINEL 10
LABEL ARCHIVE 10
CODESOFT 9.10
LABELVIEW 9
LABELVIEW 8.60
LABEL MATRIX 8.70
LABEL MATRIX 8.60
SENTINEL 6.1
BACKTRACK 7.0
LABEL ARCHIVE SERVER 3.30
CODESOFT 8.0
CODESOFT 8.50
CODESOFT 9.00

 

LABELVIEW 8
LABELVIEW 8.2
LABELVIEW 8.5

 

LABEL MATRIX 8
LABEL MATRIX 8.2
LABEL MATRIX 8.3
LABEL MATRIX 8.5

 

SENTINEL 5
SENTINEL 5 (גרסה 5.1)
SENTINEL 6

אזהרה

 

עבור גרסאות מוצר אלה, לאחר ביטול הפעלת הרישיון, לא ניתן להעביר אותו או להפעיל מחדש.

 

הורדת המדריך