Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Các Sản phẩm TEKLYNX 2019 đã được phát hành: Được thiết kế để hỗ trợ hệ thống đằng sau mã vạch

Các Sản phẩm TEKLYNX 2019 đã được phát hành:
Được thiết kế để hỗ trợ hệ thống đằng sau mã vạch

Các Sản phẩm TEKLYNX 2019 đã được phát hành: Được thiết kế để hỗ trợ hệ thống đằng sau mã vạch

 

Tải bản ghi của hội thảo web trực tiếp, Các Sản phẩm TEKLYNX 2019 đã được phát hành: Được thiết kế để hỗ trợ hệ thống đằng sau mã vạch. Hội thảo web này được trình bày bởi Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX, và Travis Wayne, Quản lý Sản phẩm Thiết kế Nhãn mác TEKLYNX.

 

Trong hội thảo web này, quý vị sẽ biết:

 

  • Những cải tiến mới trong LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, LABEL ARCHIVE và SENTINEL
  • Xem bản giới thiệu trực tiếp của phần mềm TEKLYNX 2019
  • Tìm hiểu xem các sản phẩm TEKLYNX 2019 có thể làm gì để giúp quý vị đóng mã vạch tốt hơn
  • Và nhiều hơn thế nữa!

 

Tải bản ghi ngay hôm nay!

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Các Sản phẩm TEKLYNX 2019 đã được phát hành: Được thiết kế để hỗ trợ hệ thống đằng sau mã vạch

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc