Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Barcode Better

Tại TEKLYNX, chúng tôi tin rằng phần mềm mã vạch không chỉ là một sản phẩm mà quý vị mua. Nó là một giải pháp công nghệ tích hợp giúp công ty của quý vị vận hành.

Tích hợp ghi nhãn mác cho hệ thống ERP

• Giảm 75% thời gian & công sức phát triển khuôn mẫu nhãn mác.
• Giảm 50% lỗi ghi nhãn mác & nguy cơ khách hàng hoàn trả sản phẩm phát sinh.
• Tăng đáng kể doanh thu.

Quý vị có thích điều này?

Đây là kết quả thực tế mà các khách hàng của TEKLYNX có được bằng cách tích hợp hệ thống ERP của họ với hệ thống ghi nhãn mác. Việc tích hợp này cải thiện hiệu quả bằng cách tạo một cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng chung cho phép truy cập toàn diện dữ liệu trong tổ chức. Các nhãn mác có thể được in nhanh chóng và với số lỗi tối thiểu.

 

 

Các giải pháp của TEKLYNX có thể được tích hợp với bất kỳ hệ thống ERP nào, bao gồm Enterprise IQ, Epicor, Global Shop Solutions, IFS, Infor, IQMS, Microsoft Dynamics, NetSuite, Oracle JD Edwards, Sage, SAP, SYSPRO, v.v...

 

Chúng tôi có thể giúp quý vị tích hợp hệ thống ERP, quản lý nhãn mác cấp doanh nghiệp & đảm bảo hiệu quả cho hệ thống ghi nhãn mác. Hãy hoàn tất biểu mẫu ngắn này để bắt đầu cuộc hội thoại, và một nhân viên của TEKLYNX sẽ liên hệ với quý vị.

Liên hệ

Chúng tôi có thể giúp quý vị tích hợp hệ thống ERP, quản lý nhãn mác cấp doanh nghiệp & đảm bảo hiệu quả cho hệ thống ghi nhãn mác. Hãy hoàn tất biểu mẫu ngắn này để bắt đầu cuộc hội thoại, và một nhân viên của TEKLYNX sẽ liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc