Đã có trình điều khiển máy in mới – Printronix T6000 VGL

05 七月 2017

TEKLYNX đã phát hành các trình điều khiển máy in mới cho những mẫu máy in sau đây. Quý vị có thể tải chúng về từ DSP (Driver Service Pack).

Lưu ý: Hãy kiểm tra tính tương thích của trình điều khiển máy in với phần mềm ghi nhãn của quý vị. Tính tương thích có thể được kiểm tra trên DSP trước khi quý vị tải về trình điều khiển.

Tải về từ DSP ngay.

Gia đình PRINTRONIX T6000 VGL

T6204 (VGL)
T6206 (VGL)
T6304 (VGL)
T6306 (VGL)

 

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle