Subscription Licensing – Simple. Flexible. Valuable

כמובילת התעשייה, TEKLYNX היא המפתחת היחידה של פתרון תכנון תוויות ברקוד, המציעה פתרון שווה לכל כיס - רישיון מנוי ל-.TEKLYNX.

רישיון מנוי ל-TEKLYNX הנו פתרון יעיל כלכלית, היוצר עלויות תוכנת תוויות ברקוד ניתנות לתכנון בטווח חבילת הפתרונות של TEXLYNX לצרכי תוויות נמוכים עד מורכבים.

רישיון מנוי ל-TEKLYNX הנו:

פשוט - תחזוקת התוכנה כלולה בעלות המנוי, כך שתהיה לך גישה לגרסת המוצר העדכנית ביותר במהלך תקופת המנוי.

גמיש - מציע בחירה ללקוחות. במידה ורישיון מלא בעלות מלאה אינו מתאים לתקציב, המנוי מציע את המוצר הזהה בנקודת מחיר נמוכה יותר.

בעל ערך - עלויות נמוכות יותר מראש מציעות ערך ללקוחות. תוכל לקבל גישה ליותר תוכנה (משתמשים נוספים, עדכונים, תמיכה) תמורת עלות נמוכה יותר, תוך גישה מובטחת לטכנולוגיה עדכנית.

צור קשר עם המפיץ שלך היום על מנת לקבוע האם רישיון מנוי ל-TEKLYNX מתאים לעסק שלך!

לצורך מידע לגבי חידוש מנוי, הורד את המדריך הרלוונטי לגרסת המוצר שלך.

גרסת מוצר

מדריך חידוש מנוי

CODESOFT 2015
LABELVIEW 2015
LABEL MATRIX 2015
PRINT MODULE 2015
SENTINEL 2015

הורד מדריך זה

CODESOFT 2014 
LABELVIEW 2014
LABEL MATRIX 2014
PRINT MODULE 2014
SENTINEL 2014

הורד מדריך זה

CODESOFT 2012 
LABELVIEW 2012 
LABEL MATRIX 2012
PRINT MODULE 2012 
SENTINEL 2012
BACKTRACK 2012

הורד מדריך זה