ซอฟต์แวร์ฉลากตามข้อบังคับ GHS

ข้อบังคับ: ระบบหนึ่งเดียวทั่วโลกของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี (GHS)                                            

อุตสาหกรรม: เคมี

GHS label softwareมาตรฐานการสื่อสารอันตราย (HazCom) ของสำนักบริหารสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (OSHA) ได้กำหนดข้อบังคับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีในระบบที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก (GHS) ขององค์การสหประชาชาติขึ้นมาเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยและเพื่อการปกป้องสุขภาพของพนักงานที่ทำงานภายในอุตสาหกรรมเคมี

กฎระเบียบขั้นสุดท้ายระบุว่าภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2015 ผู้ผลิตสารเคมี ผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า และนายจ้างทั้งหมดจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎระเบียบที่แก้ไขปรับปรุงทั้งหมด

TEKLYNX มีโซลูชันซอฟต์แวร์ฉลากตามมาตรฐาน GHS 2 แบบให้เลือกใช้สำหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับการติดฉลากมาตรฐาน GHS ค้นหาโซลูชันของคุณโดยการตอบ 2 คำถามต่อไปนี้:

 1. คุณกำลังมองหาโปรแกรมออกแบบฉลากบาร์โค้ดขั้นสูงสำหรับฉลากมาตรฐาน GHS ของคุณใช่หรือไม่
  • โปรแกรมออกแบบฉลากระดับองค์กร CODESOFT รองรับข้อบังคับการติดฉลากในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งข้อบังคับ GHS ด้วยซอฟต์แวร์ CODESOFT คุณสามารถออกแบบฉลากที่มีหน่วยองค์ประกอบตามมาตรฐาน GHS ที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย ทำให้มั่นใจในความสอดคล้องตามข้อบังคับการติดฉลากของ GHS ดาวน์โหลดโปรแกรมสาธิตฟรีตอนนี้.

 2. คุณกำลังมองหาโซลูชันแบบรวมศูนย์มากขึ้นที่ประกอบด้วยโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ดขั้นสูง มอดูลการอนุมัติและความปลอดภัย และการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติ และทั้งหมดทำงานด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ผ่านเบราเซอร์ใช่หรือไม่
  • TEKLYNX CENTRAL GHS เป็นโซลูชันการจัดการฉลากระดับองค์กรที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อรองรับการติดฉลากสารเคมีและข้อบังคับ GHS โปรแกรม TEKLYNX CENTRAL GHS สามารถดึงข้อมูลสัญลักษณ์ คำสื่อความหมาย และองค์ประกอบของอันตรายจากฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าฉลากของคุณสามารถจำแนกประเภทสารเคมีและระบุองค์ประกอบ HazCom สำหรับการติดฉลากและข้อมูลเอกสานข้อมูลด้านความปลอดภัย (SDS) ที่จำเป็นตามข้อบังคับ GHS ได้อย่างถูกต้อง

   TEKLYNX CENTRAL GHS ช่วยทำให้กระบวนการด้านการฉลากทั้งหมดเป็นไปแบบอัตโนมัติและให้การจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อให้มั่นใจในการบังคับใช้กระบวนการและการควบคุมเพิ่มเติม ได้รับการเริ่มต้นนำทางสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อบังคับ GHS โดยการนำโซลูชันแบบเป็นหนึ่งเดียวที่ได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณมาใช้งาน
  • ร้องขอโปรแกรมสาธิตฟรีตอนนี้.

         

   TEKLYNX CENTRAL GHS Diagram

                                                  แผนผังของ TEKLYNX CENTRAL GHS

         

              ฉลาก GHS ในซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX แสดงภาพตัวอย่างของ 6 หน่วยองค์ประกอบที่จำเป็นของฉลากที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHS

   ดูวิดีโอที่มีประโยชน์นี้:

   วิธีการที่โปรแกรม TEKLYNX CENTRAL GHS สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณ:

    

 • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
 • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
 • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle