Bezpieczeństwo i identyfikowalność oprogramowania – seminarium internetowe

Seminarium internetowe poświęcone bezpieczeństwu i identyfikowalności oprogramowania LABEL ARCHIVE prezentuje w skrócie możliwości produktu, z uwzględnieniem czterech głównych funkcji: archiwizacji, zatwierdzania, historii oraz zabezpieczeń.