POLITYKA PRYWATNOŚCI TEKLYNX

Wstęp
www.teklynx.com („witryna”) to witryna internetowa prowadzona przez firmę TEKLYNX Newco SAS („my”, „nas”, „nasze” itp.). Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) została zaprojektowany w taki sposób, aby pomóc Ci zrozumieć praktyki stosowane przez witrynę w celu zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji.

Prosimy uważnie przeczytać zasady podane w niniejszej Polityce. Korzystanie z tej witryny podlega warunkom niniejszej Polityki. Jeśli warunki niniejszej Polityki są dla Ciebie nie do przyjęcia, prosimy nie korzystać z tej witryny i nie przekazywać żadnych danych osobowych za jej pośrednictwem. Przesyłanie informacji za pośrednictwem tej witryny oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji zgodnie ze metodami określonymi w niniejszej Polityce.

Ta witryna nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci. Ta witryna i niniejsza Polityka są skierowane do osób przebywających w Stanach Zjednoczonych, natomiast użytkownicy z innych regionów geograficznych korzystają z tej witryny z pełną świadomością.

Zakres niniejszej Polityki
Niniejsza Polityka ma zastosowanie tylko do tej witryny. Choć linki lub odniesienia do innych witryn mogą się pojawić w tej witrynie lub wiadomościach e-mail wysyłanych do użytkowników, niniejsza Polityka nie ma zastosowania do takowych witryn. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Pasywne gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Podczas wizyty witryna może w pasywny sposób gromadzić niżej opisane rodzaje informacji:

Adresy IP. Adres IP jest unikatowym identyfikatorem automatycznie przypisanym do komputera użytkownika podczas łączenia się Internetem. Adresy IP są wykorzystywane do identyfikowania problemów z serwerem, administrowania witryną internetową oraz kompilowania zbiorczych statystyk do celów marketingowych i badawczych. Witryna rejestruje adresy IP.

Dane nawigacyjne. Dane nawigacyjne obejmują pliki dzienników i dane clickstream. Dane nawigacyjne umożliwiają określenie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego użytkownika, czasu i długości odwiedzin w witrynie internetowej, stron w witrynie wyświetlonych przez użytkownika oraz adresu witryny internetowej, którą użytkownik odwiedził poprzednio. Te dane są zazwyczaj używane do celów administracyjnych, ulepszenia treści witryny oraz kompilowania zbiorczych statystyk do celów marketingowych i badawczych. Witryna gromadzi dane nawigacyjne. 

Narzędzia analityczne innych firm. Używamy narzędzi analitycznych innych producentów do zbierania informacji nieosobowych takich jak typ przeglądarki, preferowany język, witryna przekierowująca, odwiedzane strony oraz informacje demograficzne (takie jak wiek, płeć i zainteresowania). Wdrożyliśmy i stosujemy reklamy graficzne, które umożliwiają generowanie raportów Google w zakresie danych demograficznych i zainteresowań.

Możemy wykorzystywać i łączyć te informacje oraz dane pochodzące z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub zewnętrznych danych dotyczących odbiorców (takich jak np. wiek, płeć i zainteresowania), aby uzyskać ogólne, bezosobowe, zbiorcze profile naszych użytkowników oraz ich preferencji co do treści naszych witryn, aby analizować trendy i statystyki, usprawniać rozwiązywanie problemów oraz ulepszać projekt witryny internetowej, produktów oraz usług.

Można zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam Google. Można również użyć wtyczki w przeglądarce do rezygnacji z Google Analytics, aby uniknąć gromadzenia danych przez Google Analytics.

Pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witryny na dysk twardy komputera użytkownika w celu przechowywania informacji związanych z tym użytkownikiem. Pliki cookie mogą przechowywać różne informacje, np. adresy IP, dane nawigacyjne, informacje o serwerze i czas transferu danych. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne, które zostały usunięte, gdy użytkownik zamknie okno przeglądarki lub wyłączy komputer, oraz trwałe pliki cookie, które pozostają na dysku twardym komputera użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte.

Sesyjne pliki cookie są zazwyczaj stosowane w celu ułatwienia nawigacji w witrynie oraz do zbierania informacji statystycznych.

Trwałe pliki cookie mogą również pomagać w nawigacji w witrynie i gromadzeniu informacji statystycznych, ale zazwyczaj są stosowane w celu dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika, na przykład przez przechowywanie haseł i ustawień, dzięki czemu użytkownicy nie muszą ponownie wprowadzić ich przy każdej wizycie w witrynie internetowej.

Ta witryna używa zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie.

Tagi internetowe
„Tagi internetowe” (zwane również jednopikselowymi GIFami, przezroczystymi GIFami oraz GIFami 1x1) spełniają podobną funkcję, co pliki cookie, lecz są od nich mniejsze i zazwyczaj służą do gromadzenia informacji takich jak adres IP i typ przeglądarki na komputerze użytkownika. Ta witryna korzysta z „tagów internetowych”.

Aktywne gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Oprócz pasywnego gromadzenia informacji opisanego powyżej witryna aktywnie zbiera informacje zgłaszane przez użytkowników. Niektóre z informacji gromadzonych przez witrynę stanowią informacje osobiste, unikatowe dla danego użytkownika („dane osobowe”). Typy danych osobowych gromadzonych przez tę witrynę obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, stanowisko, nazwę firmy, sektor gospodarki, historię zakupu produktów oraz numer karty kredytowej. W przeważającej części dane osobowe, które uzyskujemy za pomocą tej witryny od użytkowników dotyczą aspektu służbowego, nie zaś życia osobistego. Aktywnie gromadzimy dane osobowe za pomocą tej witryny na wiele różnych sposobów, np. gdy użytkownik:

 • Wysyła do nas e-mail lub wypełnia formularz kontaktowy. W takim przypadku możemy wykorzystać podane informacje z wielu powodów, np. aby odpowiedzieć na e-mail i uzyskać więcej informacji o naszych użytkownikach.
 • Rejestruje produkt lub demo online. Używamy informacji podanych przez użytkownika w celu powiadomienia o dostępności nowych wersji produktu lub demo.
 • Wysyła prośbę o przesłanie literatury, wersji demo, katalogu lub formularza list mailingowych. W tym przypadku używamy informacji podanych przez użytkownika aby przesłać zamówione materiały, online lub offline, a także skontaktować się w sprawie demonstracji produktów.
 • Rejestruje się w celu korzystania z ekstranetu OrderLynx dla dostawców (http://order.teklynx.com). Używamy tych informacji w celu potwierdzania tożsamości, powiadamiania użytkowników o dostępie do OrderLynx, oceniania aplikacji użytkowników i kontaktowania się z nimi w odniesieniu do produktów i usług
 • Wysyła prośbę o udzielenie dostępu do ekstranetu OrderLynx dla dystrybutorów. Używamy tych informacji w celu potwierdzania tożsamości, powiadamiania użytkowników o dostępie do http://order.teklynx.com i udostępnieniu nowych funkcji oraz kontaktowania się z użytkownikami w odniesieniu do produktów i usług.
 • Wysyła formularz sugestii dotyczącej produktów. Wykorzystujemy informacje przesłane w formularzu sugestii dotyczących produktów do rozpatrywania, opracowywania i oceniania produktów i usług.
 • Pobiera konkretne oprogramowanie lub informacje dostępne w witrynie. Wykorzystujemy informacje przesłane w związku z takim pobraniem do poinformowania użytkownika o dostępności nowego oprogramowania lub informacji oraz rejestrowania, przez kogo oprogramowanie i informacje zostały pobrane z witryny.
 • Bierze udział w promocji, konkursie lub loterii online. Wykorzystujemy przesłane informacje do ustalenia kwalifikowalności i skontaktowania się z użytkownikiem w związku z promocją, konkursem lub loterią Możemy również użyć informacji podanych przez użytkownika, aby przesłać zamówione materiały, online lub offline, a także skontaktować się w sprawie demonstracji produktów.
 • Wypełnia formularz ankiety, opinii lub zapytania. Wykorzystujemy informacje przesłane w takich formularzach, aby odpowiedzieć na zadane pytania, ocenić produkty i usługi oraz lepiej zrozumieć naszych udziałowców, dystrybutorów i klientów.

Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych osobowych (oprócz informacji z CV) do prowadzenia sprzedaży naszych produktów i usług oraz pochodzących od stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika interesujące, o ile nie zaznaczono opcji nieprzesyłania takich materiałów marketingowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich materiałów marketingowych, zapoznaj się z poniższym akapitem zatytułowanym „Wstrzymanie komunikacji”.

Należy mieć świadomość, że możemy korzystać z usług firm zewnętrznych do gromadzenia informacji opisanych powyżej, a także skontaktować się z użytkownikiem zgodnie z powyższymi zasadami.

Zastrzegamy sobie prawo do pełnego wykorzystania wszystkich informacji uzyskanych za pośrednictwem tej witryny, które nie stanowią danych osobowych, a także łączenia danych osobowych (oprócz informacji z CV) zebranych za pośrednictwem tej witryny z innymi rodzajami uzyskanych przez nas informacji. Przykładowo możemy powiązać nazwę firmy (uzyskaną online) z pewnymi informacjami kredytowymi (zebranymi offline), aby utworzyć profil klienta. Oprócz tego, możemy łączyć dane osobowe gromadzone w sposób aktywny (np. imię i nazwisko, adres, historia zakupów) z informacjami gromadzonymi pasywnie (np. adres IP, pliki cookie). Łącząc te informacje jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z witryny, jakie produkty i usługi ich interesują oraz jakich zakupów mogą dokonać.

Ujawnianie informacji
Możemy ujawnić dane osobowe zgromadzone w tej witrynie wszystkim naszym podmiotom stowarzyszonym i dystrybutorom. Możemy także udostępniać, przenosić lub ujawniać informacje osobowe przekazywane za pośrednictwem tej strony stronom trzecim, ale tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. W przypadku udostępniania danych osobowych stronom trzecim dokładamy wszelkich starań, by zagwarantować, że strony trzecie będą chronić te dane osobowe oraz użyją ich jedynie do celów, do których zostały ujawnione. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia lub przekazania jakichkolwiek danych osobowych zgromadzonych w tej witrynie:

 • w celu ochrony zabezpieczeń witryny
 • w celu zabezpieczenia siebie oraz naszych spółek stowarzyszonych przed pociągnięciem do odpowiedzialności
 • w odpowiedzi na wezwania sądowe lub w innych procedurach sądowych
 • jeśli uznamy w dobrej wierze, że jest to wymagane przez prawo
 • w związku ze sprzedażą, cesją lub innym rodzajem przeniesienia całości lub części naszej firmy lub spółki lub jakiegokolwiek oddziału lub spółki stowarzyszonej.

Ujawnienie danych osobowych przewidziane w niniejszej Polityce może być dokonane na rzecz strony spoza Twojej jurysdykcji. Akceptując warunki niniejszej Polityki użytkownik wyraża zgodę na przekazanie nam danych osobistych przesyłanych poprzez tę witrynę, a także naszym spółkom stowarzyszonym oraz wszelkim innym stronom trzecim opisanym w niniejszej Polityce, spośród których wszystkie lub niektóre z nich mieścić się w zagranicznych jurysdykcjach, które mogą nie zapewniać „odpowiedniej ochrony” danych osobowych.

Dostęp
Jeżeli dane osobowe przesłane za pośrednictwem tej witryny przestaną być prawidłowe, aktualne lub kompletne, należy wysłać e-mail na adres weblynx@teklynx.com jeśli chcą Państwo zmodyfikować, poprawić lub zmienić te dane. Podejmiemy odpowiednie kroki, by zastosować się do Państwa żądania, lecz zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych osobowych przesłanych za pośrednictwem tej witryny, by potwierdzić Państwa tożsamość.

Wstrzymanie komunikacji
Jeżeli otrzymują Państwo komunikaty marketingowe (broszury, e-maile itp.) od nas lub od dowolnych osób, którym mogliśmy udostępnić dane osobowe w sposób opisany w tej Polityce, i nie chcą Państwo już otrzymywać tych wiadomości, należy wysłać e-mail na adres weblynx@teklynx.com.

Bezpieczeństwo
Transmisje przez Internet nigdy nie są w 100% bezpieczne i wolne od błędów. W wyniku tego nie gwarantujemy ani nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa, dokładności ani kompletności zbieranych przez nas danych osobowych użytkowników. Należy mieć na uwadze, że wiadomości e-mail przesłane za pośrednictwem tej witryny (w tym formularze wysłane przez e-mail) mogą nie być zabezpieczone lub zaszyfrowane, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas dobierania informacji przesyłanych przez e-mail. Jednakże po odebraniu danych osobowych podejmiemy odpowiednie kroki, by chronić takie dane osobowe przed utratą, nieprawidłowym użyciem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem zmianą oraz zniszczeniem.

Informacje kontaktowe
Mamy nadzieję, że podzielą się Państwo z nami swoimi uwagami, pytaniami oraz sugestiami odnośnie zasad postępowania z informacjami opisanych w niniejszej Polityce. Prosimy o przesłanie do nas e-mail na adres weblynx@teklynx.com lub napisanie listu na adres TEKLYNX AMERICAS INC., Dept. 5507, PO Box 1451, Milwaukee, WI 53201-1451, Attn: Marketing Communications.

Zmiany w niniejszej Polityce
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki co jakiś czas według własnego uznania. Jeżeli Polityka witryny ulegnie zmianie, zmieniona Polityka zostanie opublikowana pod linkiem „Polityka prywatności” na stronie głównej tej witryny. Prosimy często sprawdzić tę Politykę, szczególnie przed wysłaniem dodatkowych informacji za pośrednictwem Serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tych zmian w Polityce.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zmieniona 24 sierpnia 2011 roku.