TEKLYNX PRIVACYBELEID

Introductie
www.teklynx.com ("Site") is een website die eigendom is van TEKLYNX Newco SAS ("wij", "onze", of "ons"). Dit Privacybeleid ("Beleid") is ontworpen om u de werkwijzes van gegevensverzameling, gebruik en openbaarmaking te helpen begrijpen.

Lees dit Beleid zorgvuldig. Het gebruik van deze site is onderworpen aan de algemene voorwaarden van dit Beleid. Als de algemene voorwaarden van het Beleid onacceptabel voor u zijn, dient u geen gebruik van deze Site te maken en geen persoonlijk identificeerbare gegevens via deze Site te versturen. Als u gegevens via deze Site verstuurt, gaat u akkoord met de werkwijze van verzamelen, gebruik en openbaarmaking van gegevens zoals omschreven in dit Beleid.

Deze Site is niet bestemd voor kinderen onder de 13 jaar en verzamelt niet willens en wetens persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen. Deze Site en dit Beleid is bestemd voor mensen die in de Verenigde Staten wonen en voor gebruikers uit andere geografische regio's die volledig bewust gebruik maken van deze Site.

Toepassingsgebied van dit Beleid
Dit Beleid is alleen van toepassing op deze Site. Hoewel u links of referenties naar andere websites op deze Site of in e-mails vindt die wij u sturen, is dit Beleid niet van toepassing op dergelijke websites. Lees het privacybeleid van elke website die u bezoekt.

Passieve gegevensverzameling en -gebruik
Tijdens uw bezoek, verzamelt deze Site mogelijk bepaalde gegevens zoals hieronder omschreven:

IP-adressen. Een Internet Protocol (IP) adres is een unieke identificator die automatisch wordt toegewezen aan de computer van een gebruiker als deze zich aanmeldt op het internet. IP-adressen worden gebruikt om serverproblemen te identificeren, een website te beheren, en stellen samengevoegde statistieken voor marketing- en onderzoeksdoeleinden samen. Deze Site legt IP-adressen vast.

Navigatiegegevens. Navigatiegegevens omvatten logbestanden en clickstreamgegevens. Naviagatiegegevens kunnen de webbrowser en het besturingssysteem van een gebruiker identificeren en ook hoe lang een gebruiker op een website doorbrengt, welke pagina's een gebruiker bekijkt op een website en het adres van de website die de gebruiker daarvoor bezocht. Deze gegevens worden meestal gebruikt om een website te beheren, de inhoud van de website te verbeteren, en om samengevoegde statistieken samen te stellen voor marketing- en onderzoeksdoeleinden. Deze Site verzamelt navigatiegegevens. 

Analyses van derden. We maken gebruik van analysetools van derden om niet-persoonlijk identificeerbare gegevens zoals browsertype, taalvoorkeur, doorverwijzende website, welke pagina's u bezoekt en demografische informatie (zoals leeftijd, geslacht en interesses) te verzamelen. We hebben Display Advertising geïmplementeerd en maken hier gebruik van om Google Demographics en Interest Reporting mogelijk te maken.

We kunnen deze informatie en gegevens van Google's Interest-gebaseerde reclame of publieksgegevens van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses) gebruiken en combineren om algemene profielen van onze gebruikers en hun voorkeuren met betrekking tot de inhoud van onze websites te verstrekken in een samengevoegde niet-persoonlijk identificeerbare vorm, om trends en statistieken te analyseren en om ons te helpen problemen met en verbeteringen aan ons website-ontwerp, producten en services te verhelpen en door te voeren.

U kunt zich afmelden van Google Analytics voor Display Advertising en advertenties van Google Display Network aanpassen met behulp van Google Ads Settings. U kunt ook gebruik maken van de Google Analytics browser plugin voor afmelden om te voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld en gebruikt.

Cookies. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die vanaf een website naar de harde schijf van de computer van een gebruiker gestuurd worden om informatie gerelateerd aan die bezoeker op te slaan. Cookies kunnen een verscheidenheid aan gegevens opslaan, waaronder IP-adressen, navigatiegegevens, serverinformatie en tijden van gegevensoverdracht. Er zijn twee verschillende soorten cookies: sessiecookies, die verwijderd worden zodra een gebruiker zijn of haar webbrowservenster sluit of op andere wijze zijn computer uitschakelt, en persistente cookies, die achterblijven op de harde schijf van de computer totdat ze verwijderd worden.

Sessiecookies worden meestal gebruikt om behulpzaam te zijn bij websitenavigatie en om statistische gegevens te verzamelen.

Persistente cookies kunnen ook behulpzaam zijn bij websitenavigatie en bij het verzamelen van statistische gegevens, maar worden meestal gebruikt om een website op een gebruiker aan te passen, zoals het opslaan van wachtwoorden en voorkeuren zodat gebruikers dezen niet elke keer opnieuw hoeven in te voeren als ze een website bezoeken.

Deze site maakt gebruik van zowel sessiecookies als persistente cookies.

Internet Tags
"Internet Tags" (ook wel bekend als enkele-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en 1-op-1 GIF's) zijn vergelijkbaar met cookies, maar ze zijn kleiner en worden meestal gebruikt om gegevens zoals het IP-adres en browsertype dat gerelateerd is aan de computer van de gebruiker te verzamelen. Deze Site maakt gebruik van "Internet Tags".

Actieve gegevensverzameling en -gebruik
Naast de passieve gegevensverzamelingsmethoden zoals hierboven omschreven, verzamelt deze Site actief gegevens van u als u deze via deze Site verstuurt. Sommige van de gegevens die deze Site verzamelt zijn gegevens die persoonlijk of uniek voor u zijn ("Persoonlijke gegevens"). De soorten Persoonlijke gegevens die deze Site kan verzamelen zijn onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, functie, bedrijfsnaam, marktsector, aankoopgeschiedenis producten en creditkaartnummer. Voor het grootste deel zijn de Persoonlijke gegevens van u waarnaar we via deze Site op zoek zijn, meer op het zakelijke vlak en niet op het persoonlijke vlak. We verzamelen actief op veel verschillende manieren Persoonlijke gegeven op deze Site, waaronder als u:

 • ons een e-mail stuurt of als u een e-mail/antwoordformulier "Neem contact met ons op" invult en opstuurt. In dit geval kunnen we de gegevens die u verstrekt gebruiken voor meerdere redenen, waaronder om uw e-mail te beantwoorden en om meer te weten te komen over onze gebruikers.
 • een product of demo online registreert. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om u te melden als er nieuwe versies van het product of de demo worden uitgegeven.
 • een aanvraag voor literatuur, een demo, een catalogus, of mailinglijst verstuurt. In dit geval gebruiken we de door u verstrekte gegevens om u online of offline materialen, die u hebt aangevraagd, toe te sturen en om contact met u op te nemen met betrekking tot productdemonstraties.
 • zich registreert om gebruik te maken van het OrderLynx (http://order.teklynx.com) extranet voor verkopers. We gebruiken deze gegevens om uw indentiteit te verifiëren, u te melden wanneer u toegang tot OrderLynx hebt, uw sollicitatie te evalueren en om met u te communiceren met u met betrekking tot producten en services.
 • toegang aanvraagt voor het OrderLynx extranet voor distributeuren. We gebruiken deze gegevens om uw indentiteit te verifiëren, u te melden wanneer u toegang tot http://order.teklynx.com hebt, u te melden als er nieuwe functies beschikbaar zijn en om met u te communiceren met u met betrekking tot producten en services.
 • een suggestieformulier voor producten indient. We gebruiken de gegevens die u verstuurt op een suggestieformulier voor producten om nieuwe producten en services te overwegen, ontwikkelen en evalueren.
 • bepaalde soorten software of gegevens downloadt die beschikbaar zijn op de Site. We maken gebruik van de ingediende gegevens die gekoppeld zijn aan dergelijke download of u te informeren over nieuwe software- of informatiereleases en om vast te leggen wie de op deze Site beschikbare software en informatie gedownload heeft.
 • een online promotie, wedstrijd of prijsvraag instuurt. We gebruiken de gegevens die u indient om te bepalen of u in aanmerking komt en om contact met u op te nemen in verband met de promotie, de wedstrijd of de prijsvraag. In dit geval gebruiken we de door u verstrekte gegevens om u online of offline materialen, die u hebt aangevraagd, toe te sturen en om contact met u op te nemen met betrekking tot productdemonstraties.
 • enquêtes, feedback- en vragenformulieren invult. We gebruiken de in deze formulieren verstrekte gegevens om op uw vragen te antwoorden, producten en services te evalueren en om onze aandeelhouder, distributeurs en klanten beter te begrijpen.

We behouden ons ook het recht voor om Persoonlijke gegevens (anders dan de informatie uit de CV) te gebruiken om onze producten en services en die van derden, waarvan we denken dat die interessant voor u zijn, te vermarkten, tenzij u in uw voorkeuren hebt aangegeven dergelijke marketingmaterialen niet te willen ontvangen. Als u dergelijke marktetingmaterialen niet wenst te ontvangen, kunt u onder het hoofdstuk "Stop communicaties" hieronder kijken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat we mogelijk gebruik maken van externe service-aanbieders om bovenstaande gegevens te verzamelen en ook contact met u opnemen zoals hierboven omschreven.

Wij behouden ons het recht voor om volledig gebruik te maken van alle gegevens die verkregen zijn via deze Site die niet-persoonlijk identificeerbaar is en ook om Persoonlijke gegevens (anders dan informatie uit de CV), die via deze Site verzameld, te combineren met andere soorten gegevens die we verkrijgen. Bijvoorbeeld, wij kunnen uw bedrijfsnaam (online verzameld) combineren met bepaalde kredietgegevens (offline verzameld) om een klantenprofiel aan te maken. Bovendien, kunnen we actief verzamelde Persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, aankoopgeschiedenis) koppelen aan passief verzamelde gegevens (bijv. IP-adressen, cookie). Door het verzamelen van dergelijke gegevens, kunnen we beter begrijpen hoe onze gebruikers gebruik maken van deze Site, welke interesses in producten en services onze gebruikers hebben en wat voor soorten aankopen onze gebruikers meestal doen.

Openbaarmaking van gegevens
Wij mogen Persoonlijke gegevens die verzameld zijn op deze Site openbaarmaken aan al onze filialen en distributeurs. We mogen ook Persoonlijke gegevens, die ingestuurd zijn via deze Site, delen, overdragen of openbaarmaken aan andere derden, maar alleen zoals binnen dit Privacybeleid geregeld is. Als wij Persoonlijke gegevens met derden delen, nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze derden de Persoonlijke gegevens zullen beschermen en alleen zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze openbaar gemaakt werden. We behouden ons ook het recht voor om Persoonlijke gegevens die op deze Site verzameld zijn openbaar te maken of over te dragen:

 • om de beveiliging van de Site te beschermen
 • om onszelf en onze filialen te beschermen tegen aansprakelijkheid
 • om te reageren op dagvaardigingen of andere juridische processen
 • als we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist
 • gekoppeld aan een verkoop of overdracht van ons gehele bedrijf of onderneming of van een bedrijf van onze dochterbedrijven.

De openbaarmaking van Persoonlijke gegevens zoals in dit Beleid bedoeld kan mogelijk aan een partij buiten uw jurisdictie zijn. Door het accepteren van de voorwaarden van dit Beleid, gaat u akkoord met de overdracht van Persoonlijke gegevens die u aan ons, onze dochterbedrijven en derden gestuurd hebt via deze Site, zoals omschreven in dit Beleid en waarvan alle of sommige gevestigd kunnen zijn in buitenlandse jurisdicties die geen "adequate bescherming" voor Persoonlijke gegevens bieden.

Open
Als Persoonlijke gegevens die u verstuurd hebt via deze Site niet langer nauwkeurig, up-to-date en volledig zijn, stuurt u dan een e-mail naar weblynx@teklynx.com als u deze gegevens wilt wijzigen, corrigeren of aanpassen. We zullen de benodigde stappen ondernemen om aan uw verzoek te voldoen, maar behouden ons het recht voor om Persoonlijke gegevens die u verstuurd hebt via deze Site te gebruiken om uw identiteit te verifiëren.

Communicaties stopzetten
Als u marketingcommunicaties (brochures, e-mails, etc.) van ons of iemand anders met wie we Persoonlijke gegevens mogen delen, zoals omschreven in dit Beleid, en u wilt deze communicaties niet langer ontvangen, stuurt u een e-mail naar weblynx@teklynx.com.

Beveiliging
Overdrachten via het internet zijn nooit 100% veilig of foutenvrij. Dit resulteert erin dat wij de veiligheid, nauwkeurigheid, of volledigheid van de Persoonlijke gegevens die we van u verzamelen niet garanderen en niet kunnen garanderen. U dient zich ervan bewust te zijn dat e-mail die verstuurd wordt via deze Site (met inbegrip van formulieren die via e-mail verstuurd worden) mogelijk niet veilig is of gecodeerd, dus moet u heel zorgvuldig overwegen welke gegevens u per e-mail verstuurt. Zodra we echter Persoonlijke gegevens ontvangen die u aan ons verstrekt, doen we al het mogelijke om dergelijke Persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering en vernietiging.

Contactgegevens
We hopen dat u alle commentaren, vragen of suggesties die u hebt met betrekking tot de gehanteerde werkwijzen voor omgang met gegevens zoals in dit Beleid beschreven, met ons wilt delen. Stuur ons gerust een e-mail op weblynx@teklynx.com of schrijf ons naar TEKLYNX AMERICAS INC., Dept. 5507, PO Box 1451, Milwaukee, WI 53201-1451, Attn: Marketing Communications.

Wijzigingen op dit beleid
Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd en naar ons eigen goeddunken te wijzigen. Als het Beleid voor deze Site wijzigt, wordt het gewijzigde beleid geplaatst op link "Privacybeleid" op de startpagina van deze Site. Raadpleeg het Beleid regelmatig en vooral voordat u aanvullende gegevens via de Site verstuurt. Uw gecontinueerde gebruik van de Site houdt acceptatie van dergelijke wijzigingen in het Beleid in.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst herzien op 24 augustus 2011.