นโยบายความเป็นส่วนตัวของ TEKLYNX

บทนำ
www.teklynx.com ("ไซต์") เป็นไซต์ที่ TEKLYNX Newco SAS ("พวกเรา", "ของเรา" หรือ "เรา") เป็นเจ้าของ นโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบาย") นี้ได้รับการออกแบบมาพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจกับการเก็บ ใช้งาน และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของไซต์นี้

กรุณาอ่านนโยบายนี้อย่างระมัดระวัง การใช้งานไซต์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายนี้ หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบาย โปรดอย่าใช้ไซต์นี้และไม่ต้องส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ผ่านไซต์นี้ เมื่อคุณส่งข้อมูลผ่านไซต์นี้ คุณได้ยินยอมในข้อตกลงการเก็บข้อมูล ใช้งาน และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้แล้ว

ไซต์นี้ไม่บังคับใช้งานนโยบายดังกล่าวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้จากเด็กเล็ก ไซต์นี้มีผลบังคับใช้นโยบายกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและผู้ใช้จากภูมิภาคทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ใช้งานไซต์นี้โดยรับทราบนโยบายอย่างสมบูรณ์

ขอบเขตของนโยบายนี้
นโยบายนี้ใช้งานเฉพาะกับไซต์นี้เท่านั้น แม้ว่าคุณจะพบกับลิงค์และแหล่งอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนไซต์นี้หรือในอีเมลที่เราส่งให้คุณ แต่นโยบายนี้ก็ไม่ได้ใช้งานกับเว็บไซต์เหล่านั้น กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าไป

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลแบบพาสซีฟ
ในระหว่างที่คุณเข้าเยี่ยมชม ไซต์นี้จะทำการเก็บข้อมูลบางประเภทดังต่อไปนี้

ที่อยู่ IP ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) เป็นตัวชี้บ่งเอกลักษณ์ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ถูกใช้ในการระบุปัญหาเซิร์ฟเวอร์ การจัดการเว็บไซต์ และเก็บรวมรวมสถิติโดยรวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการวิจัย ไซต์นี้มีการบันทึกที่อยู่ IP

ข้อมูลการสืบค้น ข้อมูลการสืบค้นได้แก่ไฟล์บันทึกประวัติและข้อมูลกระแสการคลิก ข้อมูลการสืบค้นสามารถระบุเว็บเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ เวลาและระยะเวลาที่ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ หน้าที่ผู้ใช้เข้าดูในเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมก่อนหน้านี้ ข้อมูลเหล่านี้มักใช้สำหรับการจัดการเว็บไซต์ ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ และเก็บรวบรวมสถิติโดยรวมเพื่อวัตุถุประสงค์ด้านการตลาดและการวิจัย ไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการสืบค้น 

โปรแกรมการวิเคราะห์ของบุคคลภายนอก เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของบุคคลภายนอกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนแบบไม่ใช่ส่วนบุคคล เช่น ประเภทเบราเซอร์ ค่าปรับตั้งภาษา เว็บไซต์อ้างอิง เว็บเพจที่คุณเข้าชม และข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ และความสนใจ) เราได้นำโปรแกรมและใช้งานโปรแกรมการโฆษณาผ่านป้ายแสดงผล (Display Advertising) มาใช้งานเพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลภูมิศาสตร์และความสนใจผ่าน Google ได้

เราอาจใช้และผสานรวมข้อมูลเหล่านั้นและข้อมูลจากโปรแกรมการโฆษณาตามสิ่งที่น่าสนใจผ่าน Google หรือข้อมูลผู้รับชมของบุคคลภายนอก (เช่น อายุ เพศ และความสนใจ) เพื่อให้ได้ข้อมูลโปรไฟล์ทั่วไปในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนแบบไม่ใช่ส่วนบุคคลโดยรวม ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และความชอบในเนื้อหาเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำการวิเคราะห์แนวโน้มและสถิติ และเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งทำการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราให้ดีขึ้น

คุณสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโปรแกรม Google Analytics สำหรับโปรแกรมการโฆษณาผ่านป้ายแสดงผลและกำหนดค่าการโฆษณา Google Display Network แบบกำหนดเองโดยใช้การตั้งค่า Google Ads นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปลั๊กอินเบราเซอร์แบบปฏิเสธการเข้าร่วม Google Analytic เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกเก็บรวบรวมและใช้งานโดย Google Analytic

คุกกี้ "คุกกี้" เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์ไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อจัดเก็บบิตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นั้น คุกกี้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย รวมไปถึงที่อยู่ IP ข้อมูลการสืบค้น ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ และเวลาในการถ่ายโอนข้อมูล มีคุกกี้อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ คุกกี้แบบเซสชันซึ่งจะถูกลบเมื่อผู้ใช้ปิดหน้าต่างเว็บเบราเซอร์ของตนเอง หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอีกแบบคือคุกกี้แบบคงอยู่เสมอซึ่งจะคงอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใข้จนกว่าจะถูกลบ

คุกกี้แบบเซสชัน มักถูกใช้เพื่อช่วยในการสืบค้นเว็บไซต์และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ

คุกกี้แบบคงอยู่ ก็สามารถช่วยในการสืบค้นเว็บไซต์และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติด้วย แต่มักจะใช้ในการกำหนดค่าเว็บไซต์แบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้ เช่น การจัดเก็บรหัสผ่านและค่าปรับแต่งต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องป้อนค่าใหม่ทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมเว็บไซต์หนึ่ง

ไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ทั้งสองแบบ

ป้ายกำกับอินเทอร์เน็ต
"ป้ายกำกับอินเทอร์เน็ต" (หรือเรียกอีกชื่อว่า GIF พิกเซลเดี่ยว GIF แบบมองเห็นได้ GIF แบบมองไม่เห็น และ GIF แบบ 1 ต่อ 1) มีความคล้ายกันกับคุกกี้ แต่จะมีขนาดเล็กกว่า แลมักถูกใช้งานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเช่น ที่อยู่ IP และประเภทเบราเซอร์ทีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ไซต์นี้ใช้งาน "ป้ายกำกับอินเทอร์เน็ต"

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลแบบแอคทีฟ
นอกเหนือจากแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบพาสซีฟทีได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ไซต์นี้ยังเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณอย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณส่งข้อมูลผ่านไซต์นี้ บางข้อมูลที่ไซต์นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลหรือเป็นเอกลักษณ์สำหรับคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไซต์นี้อาจเก็บรวบรวมได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเใล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ตำแหน่งงาน ชื่อบรืษัท ภาคอุตสาหกรรม ประวัติการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราค้นหาจากคุณผ่านไซต์นี้เราสามารถมองหาได้จากตำแหน่งทางธุรกิจของคุณมากกว่าที่จะมาจากตำแหน่งส่วนบุคคลของคุณ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนไซต์นี้ในหลากหลายวิธีการอย่างจริงจัง รวมถึงเมื่อคุณ:

 • ส่งอีเมลหาเราหรือกรอกข้อมูลและส่งอีเมล/ แบบฟอร์มตอบกลับ "ติดต่อเรา" ในกรณีนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อวัตถุประสงค์หลายเหตุผล รวมไปถึงเพื่อการตอบกลับอีเมลของคุณและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา
 • การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมสาธิตทางออนไลน์ เราใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อแจ่งให้คุณทราบหากมีเวอร์ชันใหม่ของผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมสาธิตใหม่ประกาศเผยแพร่ออกมา
 • การส่งคำร้องขอความรู้ทางวิชาการ คำร้องขอโปรแกรมสาธิต คำร้องขอแคตตาล็อก หรือแบบฟอร์มรายชื่อส่งเมล ในกรณีนี้ เราใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อส่งเนื้อหาที่คุณร้องขอทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการสาธิตผลิตภัณฑ์
 • การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเอ็กซ์ทราเน็ตสำหรับผู้ขาย OrderLynx (http://order.teklynx.com) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของคุณ แจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณเข้าถึงระบบ OrderLynx ประเมินผลการสมัครของคุณ และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
 • การร้องขอเพื่อเข้าถึงระบบเอ็กซ์ทราเน็ตสำหรับผู้กระจายสินค้า OrderLynx เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของคุณ แจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณเข้าถึงระบบ http://order.teklynx.com แจ้งให้คุณทราบฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ ที่พร้อมใช้งาน และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
 • การส่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์ เราใช้ข้อมูลที่คุณส่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์เพื่อการพิจารณา พัฒนา และประเมินผลผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่พร้อมบริการบางชนิดบนไซต์ เราใช้ข้อมูลที่ส่งมาในความเชื่อมโยงกับการดาวน์โหลดดังกล่าวเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงซอฟต์แวร์และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลใหม่ ๆ และเพื่อบันทึกชื่อบุคคลที่ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ให้บริการในไซต์นี้
 • การเข้าถึงการส่งเสริมการขาย การประกวด หรือการจับรางวัลทางออนไลน์ เราใช้ข้อมูลที่คุณส่งมาเพื่อกำหนดสิทธิ์ที่ได้รับและเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การประกวด หรือการจับรางวัลทางออนไลน์ เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อส่งเนื้อหาที่คุณร้องขอทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการสาธิตผลิตภัณฑ์
 • การกรอกแบบสำรวจ ข้อเสนอแนะและแบบฟอร์มคำถามต่าง ๆ เราใช้ข้อมูลที่ได้มาจากแบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อคำถามของคุณ ประเมินผลผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อทำความเข้าใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้กระจายสินค้า และลูกค้าของเรามากขึ้น

นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (นอกเหนือจากข้อมูลในประวัติส่วนตัว) เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรารวมทั้งของบุคคลภายนอกที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ ยกเว้นคุณได้ระบุไว้ว่าไม่ต้องการได้รับเนื้อหาทางการตลาดเหล่านั้น หากคุณไม่ประสงค์ได้รับเนื้อหาทางการตลาดเหล่านั้น กรุณาดูที่ย่อหน้าหัวข้อ "การหยุดการสื่อสาร" ด้านล่าง

คุณควรรับทราบว่าเราอาจใช้งานผู้ให้บริการบุคคลภายนอกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นและยังอาจติดต่อกับคุณตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเช่นเดียวกัน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาผ่านไซต์นี้ซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ และยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (นอกเหนือจากข้อมูลประวัติส่วนตัว) ที่เก็บรวบรวมผ่านไซต์นี้พร้อมกับข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่เราได้มา ตัวอย่างเช่น เราอาจผนวกรวมชื่อบริษัทของคุณ (เก็บรวบรวมทางออนไลน์) กับข้อมูลเครดิตบางอย่าง (เก็บรวบรวมทางออฟไลน์) เพื่อสร้างข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าขึ้นมา นอกจากนี้ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมแบบแอคทีฟ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ประวัติการจัดซื้อ) พร้อมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบพาสซีฟ (เช่น ที่อยู่ IP คุกกี้) โดยการผสานรวมข้อมูลดังกล่าว เราจะสามารถทำความเข้าใจวิธีการใช้งานไซต์นี้ของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ และประเภทการจัดซื้อที่ผู้ใช้ของเรามีแนวโน้มต้องการจัดซื้อได้ดีขึ้น

การเปิดเผยข้อมูล
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากไซต์จากนี้ไปให้บริษัทในเครือและผู้กระจายสินค้าของเราทั้งหมด นอกจากนี้เรายังอาจแชร์ ถ่ายโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่านไซต์นี้ไปให้บุคคลภายนอก แต่เฉพาะที่กำหนดไว้ในนโยบายเท่านั้น เมื่อเราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก เราจะใช้ขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับการเปิดเผยเท่านั้น นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากไซต์นี้:

 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยของไซต์
 • เพื่อปกป้องตัวเราเองและบริษัทสาขาของเราต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
 • ในการตอบสนองต่อหมายศาลหรือกระบวนการทางศาลอื่น ๆ
 • หากเราเชื่อมั่นอย่างซื่อตรงว่าจำเป็นต้องใช้ตามกฎหมาย
 • ในความเกี่ยวโยงกับการขาย การโอนสิทธิ์ หรือการถ่ายโอนอื่น ๆ ของธุรกิจหรือบริษัทของเราหรือบริษัทใด ๆ หรือบริษัทสาขาใด ๆ ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ไตร่ตรองไว้ในนโยบายนี้อาจจะมีผลต่อนิติบุคคลภายนอกขอบเขตอำนาจศาลของคุณ โดยการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายนี้ คุณได้ให้การยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ส่งมาให้เราผ่านไซต์นี้แล้ว เพื่อส่งต่อไปยังบริษัทสาขาของเรา และให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดทีได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้แล้ว โดยที่บุคคลภายนอกเหล่านั้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ในขอบเขตอำนาจศาลในต่างประเทศที่อาจจะไม่มีกฎระเบียบ "การปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอ" สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

การเข้าถึง
หากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ส่งผ่านไซต์นี้ไม่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครบสมบูรณ์อีกต่อไป กรุณาส่งอีเมลไปที่ weblynx@teklynx.com หากคุณต้องการดัดแปลงแก้ไข ปรับแก้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้น เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ส่งผ่านไซต์นี้เพื่อตรวจรับรองข้อมูลประจำตัวของคุณ

การหยุดการสื่อสาร
หากคุณได้รับการสื่อสารด้านการตลาด (โบรชัวร์ อีเมล ฯลฯ) จากเราหรือบุคคลอื่นใดที่ซึ่งได้รับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเราตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ และคุณไม่ปราถนาที่จะได้รับการสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป กรุณาส่งอีเมลไปที่ weblynx@teklynx.com.

ความปลอดภัย
การส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัย 100% หรือปราศจากข้อผิดพลาด ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจะไม่และไม่สามารถรับประกันในความปลอดภัย ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ คุณจะต้องตระหนักว่าการส่งอีเมลผ่านไซต์นี้ (รวมทั้งแบบฟอร์มที่ส่งผ่านทางอีเมล) อาจไม่ปลอดภัยหรือถูกเข้ารหัส ดังนั้นคุณจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในการตัดสินใจพิจารณาข้อมูลที่คุณส่งผ่านทางอีเมล อย่างไรก็ดี เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ให้สูญหาย ใช้งานในทางที่ผิด และเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดเผย แก้ไขดัดแปลง และทำลายได้

ข้อมูลการติดต่อ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะแชร์ความคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะที่คุณอาจมีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนี้ โปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่ weblynx@teklynx.com หรือเขียนจดหมายส่งไปถึงเราได้ที่ TEKLYNX AMERICAS INC., Dept. 5507, PO Box 1451, Milwaukee, WI 53201-1451, Attn: การสื่อสารด้านการตลาด

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและอยู่ในดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากนโยบายสำหรับไซต์นี้มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายฉบับปรับปรุงแล้วจะถูกประกาศไว้ผ่านลิงค์ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ในหน้าหลักของไซต์นี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอและโดยเฉพาะก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไซต์นี้ การใช้งานไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณตีความได้ว่าคุณได้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 สิงหาคม 2011

 • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
 • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
 • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle