Subscription Licensing – Simple. Flexible. Valuable

ในฐานะของผู้นำในอุตสาหกรรม TEKLYNX เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบฉลากบาร์โค้ดเพียงรายเดียวที่นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับทุกระดับงบประมาณของคุณได้ - สิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ TEKLYNX

สิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ TEKLYNX เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประหยัดคุ้มค่าซึ่งสามารถให้การคำนวณค่าใช้จ่ายที่ทำนายได้มากขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์ฉลากบาร์โค้ดทุกชุดโซลูชันผลิตภัณฑ์ของ TEKLYNX สำหรับความต้องการด้านการฉลากตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงระดับซับซ้อน

สิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ TEKLYNX เป็นสิทธิ์การใช้งานที่:

เรียบง่าย - การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของการสมัครสมาขิกแล้ว คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

ยืดหยุ่น - นำเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า หากสิทธิ์การใช้งานแบบเต็มในราคาเต็มไม่เหมาะสมกับงบประมาณในปีนี้ บริการแบบสมัครสมาชิกนำเสนอผลิตภัณฑ์เดียวกันในราคาที่ต่ำกว่า

มีคุณค่า - ต้นทุนค่าใช้จ่ายหน้างานที่ลดลงก่อให้เกิดมูลค่ากับลูกค้าของคุณ คุณสามารถได้รับซอฟแวร์มากขึ้น (ผู้ใช้มากขึ้น การอัปเดต การสนับสนุน) ในราคาที่ต่ำกว่าด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยียุคปัจจุบันที่ให้การรับประกันได้

ติดต่อกับผู้ขายของคุณในวันนี้เพื่อกำหนดหาว่าสิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ TEKLYNX เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่

สำหรับวิธีการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิก สามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เกี่ยวข้องสำหรับเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ของคุณได้

เวอร์ชันผลิตภัณฑ์

คำแนะนำในการต่ออายุสมาชิก

CODESOFT 2015
LABELVIEW 2015
LABEL MATRIX 2015
PRINT MODULE 2015
SENTINEL 2015

ดาวน์โหลดคู่มือนี้

CODESOFT 2014 
LABELVIEW 2014 
LABEL MATRIX 2014
PRINT MODULE 2014 
SENTINEL 2014

ดาวน์โหลดคู่มือนี้

CODESOFT 2012 
LABELVIEW 2012 
LABEL MATRIX 2012
SENTINEL 2012
BACKTRACK 2012

ดาวน์โหลดคู่มือนี้

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle