מדיניות הפרטיות של TEKLYNX

הקדמה
www.teklynx.com ("האתר") הוא אתר אינטרנט בבעלות TEKLYNX Newco SAS ("אנחנו", "שלנו", "או "אנו"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות") מיועדת לעזור לכם להבין את איסוף המידע, השימוש ונהלי החשיפה של האתר.

קראו את המדיניות בהקפדה. השימוש באתר זה כפוף לתנאים ולהתניות של מדיניות זו. אם התנאים וההתניות של המדיניות אינם מקובלים עליכם, אל תשתמשו באתר ואל תשלחו מידע זיהוי אישי דרך האתר. כאשר אתם שולחים מידע דרך האתר, אתם מביעים את הסכמתכם לאיסוף המידע, השימוש והחשיפה המתוארים במדיניות.

אתר זה אינו מכוון לילדים מתחת לגיל 13 ואינו אוסף במודע מידע אישי מילדים. האתר והמדיניות שלו מכוונים לאנשים הנמצאים בארה"ב ומשתמשים מאזורים גיאוגרפיים אחרים משתמשים באתר עם מידע שלם.

היקף מדיניות זו
מדיניות זו מתיחסת רק לגבי אתר זה. למרות שיתכן ותראו קישורים או התייחסויות לאתר אחר באתר זה או בדוא"ל שאנו שולחים לכם, מדיניות זו אינה מתייחסת לאתרים כאלו. קראו את מדיניות הפרטיות של כל אתר שבו אתם מבקרים.

איסוף מידע פאסיבי ושימוש
במהלך הביקור שלכם, האתר עשוי לאסוף סוגים מסוימים של מידע באופן פסיבי, כפי שמתואר להלן:

כתובות IPכתובת פרוטוקול אינטרנט ‎(IP)‎ היא מזהה יחודי אוטומטי המוקצה למחשב המשתמש בזמן התחברות לאינטרנט. כתובות IP משמשות לזיהוי בעיות בשרת, לפקוח על אתר, לאיסוף סטטיסטי למטרות שיווק ומחקר. אתר זה לוכד כתובות IP.

נתוני ניווטנתוני ניווט כוללים קבצי יומן רישום, נצוני הזרמת נתונים. נתוני רישום יכולים לזהות את הדפדפן ומערכת ההפעלה של המשתמש, ומשך הזמן שבו המשתמש מבקר באתר, באילו דפים הוא צופה באתר, ואת כתובת האתר בו ביקר המשתמש קודם לכן. המידע משמש בדרך כלל לבקר באתר, שיפור תכני האתר, ולאסוף מידע סטטיסטי לצרכי שיווק ומחקר. אתר זה אוסף נתוני ניווט.

ניתוח אנליטי של צד שלישיאנו משתמשים בכלים לניתוח אנליטי על מנת לאסוף מידע אישי לא מזהה כמו סוגי דפדפן, העדפת שפות, הפניית אתרים, האתרים בהם ביקרתם ומידע דמוגרפי (כמו גיל, מגדר ותחומי ענין). שילבנו ואנו משתמשים בפרסומת מוצגת אל מנת לאפשר דיווח תחומי עניין ודמוגרפיה ל- Google.

יתכן שנתשתמש ונשלב מידע זה ונתונים מפירסום מבוסס על תחומי עניין של Google או של נתוני קהל גוף שלישי (כמו גיל, מגדר ותחומי עניין) על מנת לספק פרופיל כללי, בצורה א אישית ובלתי ניתנת לזיהוי אודות המשתמשים שלנו, העדפותיהם בתחומי התוכן של האתר שלנו, על מנת לנתח נטיות וסטטיסטיקה, ועל מנת לקבל מענה על בעיות ולשיפור עיצוב האתר, המוצרים והשירותים שלנו.

תוכלו לבטל את נתוחי Google של פרסומות ולהתאים אישית פרסומות רשת של Google באמצעות הגדרות Google Ads. כמו כן תוכלו לבטל את יישומי plug-in של Google Analytics כדי למנוע איסוף ושימוש בנתונים שלכם על ידי Google Analytics.

קוקי ‎(Cookies)‎"קוקי" ‎(Cookies)‎ הם קבצי טקסט קטנים הנשלחים מאתר לכונן הקשיח של המחשב של המשתמש על מנת לאחסן פיסות מידע הקשורות למשתמש. קוקי יכולים לאחסן מידע מגוון כמו כתובות IP, נתוני ניווט, מידע אודות השרת, וזמני העברת מידע. ישנם שני סוגי מידע: session cookies הנמחקים לאחר שהמשתמש סוגר את חלון דפדפן האינטרנט או מכבה את המחשב שלו, ו-persistent cookies הנשארים בכונן הקשיח של המחשב עד שמוחקים אותם.

Session cookiesמשמשים בדרך כלל לסיוע בניווט באתר ולאיסוף מידע סטטיסטי.

Persistent cookiesיכולים גם לסייע בניווט בין אתרים ובאיסוף מידע סטטיסטי, אבל משמשים בדרך כלל להתאמה אישית של אתר כמו איחסון סיסמה והעדפות כך שהמשתמשים אינם צריכים להזין אותם מחדש בכל פעם שהם מבקרים באתר.

אתר זה משתמש ב-session cookies וב-persistent cookies.

תגיות אינטרנט ‎(Tags)‎
"תגיות אינטרנט" (המוכרות גם בשם single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs ו-1-by-1 GIF)‎ דומים לקוקי, אבל הן קטנות יותר ומשמשות בדרך כלל לאיסוף מידע כמו כתובות IP וסוג דפדפן הקשורים למחשב של המשתמש. אתר זה משתמש ב"תגיות אינטרנט".

איסוף ושימוש אקטיבי במידע
בנוסף לנוהל איסוף והשימוש הפסיבי במידע המתואר לעיל, אתר זה אוסף מידע בצורה אקטיבית כאשר אתם שולחים אותו באמצעות אתר זה. חלק מהמידע שאתר זה אוסף הוא מידע אישי או ייחודי לכם ("מידע אישי"). המידע האישי שאתר זה עשוי לאסוף כולל שמכם, כתובתכם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר פקס, משלוח יד, שם החברה, תחום תעשייתי, היסטורית הזמנות רכישה ומספר כרטיס אשראי. במרבית המקרים, המידע הפרטי שאנו מחפשים באתר זה מתקבלים מהמעמד המקצועי ולא מהמעמד האישי. אנו אוספים באופן פעיל מידע אישי באתר זה בדרכים שונות כולל כאשר אתם:

 • שולחים אלינו דוא"ל או משלימים ושולחים דוא"ל / "טופס מענה "צור קשר". במקרה כזה, אנו יכולים להשתמש במידע שסיפקתם מסיבות שונות, כולל לצורך מענה לדוא"ל שלכם וללמידה על הלקוחות שלנו.
 • רישום מוצר אן הדגמה בצורה מקוונת. אנו משתמשים במידע שנתתם על מנת להודיע לכם על גרסאות חדשות של המוצר או הדגמה ששוחררה.
 • שליחת בקשה לספרות, הדגמה, קטלוג, או טופס שליחת דואר. במקרה כזה אנו משתמשים במידע שסיפקתם לשלוח לכם חומרים בצורה מקוונת או לא את החומרים שביקשתם, וליצירת קשר אודות הדגמות מוצר.
 • הירשמו לשימוש ב-OrderLynx ‎(http://order.teklynx.com)‎ . רשת extranet לקימעונאים. אנו משתמשים במידע זה על מנת לאמת את הזהות שלכם ולהודיע לכם מתי התחברתם ל-OrderLynx, להעריך את הרישום שלכם ולתקשר איתכם אודות מוצרים ושירותים.
 • בקשת כניסה ל- OrderLynx רשת extranet ל-מפיץ. אנו משתמשים במידע זה על מנת לאמת את הזהות שלכם ולהודיע מתי התחברתם ל- http://order.teklynx.com להודיע לכם על זמינות של אפשרויות חדשות ולתקשר איתכם אודות מוצרים ושירותים.
 • שלחו טופס הצעת מוצר. אנו משתמשים במידע שאתם שולחים בטופס הצעות למוצר על מנת לחשוב, לפתח ולהעריך מוצרים ושירותים חדשים.
 • הורדת סוגי תוכנה מסוימים ומידע הזמינים באתר. אנו משתמשים במידע שנשלח בהקשר להורדות אלו על מנת להודיע לכם על תוכנה חדשה או הפצת מידע ולתעוד מי הוריד את התוכנה והמידע הזמין באתר.
 • כניסה לתחרות, הגרלה או מסע קידום. אנו משתמשים במידע ששלחתם על מנת לקבוע את זכאותכם וליצור איתכם קשר בנוגע למסע הקישום, התחרות או ההגרלה. אנו משתמשים במידע שסיפקתם למשלוח בצורה מקוונת או לא מקוונת, חומרים שביקשתם, וליצירת קשר הודות הדגמות מוצרים.
 • השלמת סקרים, משוב וטופסי שאלות. אנו משתמשים במידע שסיפקתם בטפסים אלו על מנת להשיב על שאלותיכם, להעריך מוצרים ושירותים, ולהבין טוב יותר את מחזיקי המניות , המפיצים והלקוחות שלנו.

אנו גם שומרים על הזכות להשתמש במידע אישי (מלבד המידע בקורות חיים) לשיווק המוצרים והשירותים שלנו ואלו של גוף שלישי שדאנו חושבים שייענינו אתכם, אלא אם ציינתם שאתם מעדיפים לא לקבל חומר שיווקי כזה. אם אינכם רוצים לקבל חומרים שיווקיים כאלו, קראו בפרק הקרוי "הפסקת תקשורת" שלהלן.

עליכם להיות מודעים לכך שאנו עשאיסוף המידע המתואר לעיל וכן ליצור איתכם קשר כפי שמתואר לעיל.ויים להשתמש בספקי גוף-שלישי

אנו שומרים על הזכות להשתמש באופן מלא בכל המידע שאינו אישי ומזוהה המתקבל דרך אתר זה וכן לשלב מידע אישי (מלבד קורות חיים) שנאסף דרך האתר עם סוגי מידע אחרים שאנו מקבלים. לדוגמה, אנו עשויים לשלב את שם החברה שלך (שהתקבל בצורה מקוונת) עם פרטי אשראי מסוימים (שהתקבלו בצורה לא מקוונת) ליצירת פרופיל לקוח. בנוסף, אנו עשויים לקשר מידע אישי שנאסף בצורה אקטיבית (למשל, שם, כתובת, היסטוריית רכישות) עם מידע שנאסף בצורה פסיבית (כמו כתובת IP, קוקי). על ידי שילוב של מידע מסוג זה, אנו מסוגלים להבין טוב יותר כיצד המשתמשים שלנו משתמשים באתר זה, אילו מוצרים ושירותים מעניינים את המשתמשים שלנו ואילו סוגים של רכישות המשתמשים שלנו עשויים לבצע.

חשיפת מידע
אנו עשויים לחשוף מידע אישי שנאסף באתר זה לכל החברות והמפיצים הקשורים אלינו. אנו עשויים גם לשתף, להעביר, או לחשוף מידע אישי שנשלח דרך אתר זה לגוף שלישי, אבל רק בהתאם למה שנאמר במדיניות זו. כשאנו חולקים מידע עם גוף שלישי, אנו נוקטים בצעדים מסוימים על מנת להבטיח שגוף שלישי זה יגן על המידע האישי וישתמש בו רק למטרות שבגללן נחשף. אנו גם שומרים על הזכות לחשוף או להעביר כל מידע אישי שנאסף באתר זה:

 • על מנת להגן על אבטחת האתר
 • על מנת להגן עלינו ועל החברות הקשורות עלינו כנגד חובות
 • על מנת להגיב להשמנות לבית דין ותהליכים משפטיים אחרים
 • אם אנו מאמינים באמונה שלמה שהחוק מחייב זאת
 • בהקשר לכל מכירה, משימה או העברה של כל העסקים שלנו או החברה או כל עסק או החברות המקושרות אלינו.

החשיפה של המידע האישי כפי שצויינה במדיניות זו יכולה להיות לגוף מחוץ לתחום השיפוט שלנו. בהסכמה על תנאי מדיניות זו, אתם מסכימים להעברה של מידע אישי שאותו שלחתם דרך האתר הזה אלינו, לחברות המקושרות אלינו ולכל גוף שלישי המתואר במדיניות זו, לכולם או חלקם שעשויים להיות ממוקמים בתחומי שיפוט אחרים שיתכן ואינם מספקים "הגנה מספקת" למידע אישי.

גישה
אם המידע האישית שאותו שלחתם דרך אתר זה אינו מדויק, עדכני או מושלם, שלחו לני דוא"ל לכתובתweblynx@teklynx.comאם תרצו לשנות, לתקן או לעדכן מידע זה. אנו ננקוט את הפעולות הנדרשות להענות לבקשתכם, אולם שומרים על הזכות להשתמש במידע האישי ששלחתם דרך אתר זה לאימות הזהות שלכם.

הפסקת תקשורת
אם תקבלו מידע שיווקי (חוברות, דוא"ל וכדומה) מאיתנו או ממישהו אחר שעימו אנו חולקים מידע אישי כפי שצוין במדיניות זו, ואינכם מעוניינים לקבל התקשרות כזאת, שלחו דוא"ל לכתובתweblynx@teklynx.com.

אבטחה
משלוח חומרים באינטרנט אינו בטוח ב-100% ואינו חסין משגיאות. כתוצאה מכך, אנו לא יכולים ואיננו מבטיחים את האבטחה, הדיוק או השלמות של המידע האישי שאנו אוספים מכם. עליכם להיות מודעים לכך שדוא"ל שנישלח דרך האתר (כולל טפסים שנשלחים דרך הדוא"ל) אינם יכולים להיות מאובטחים או מוצפנים, ולכן עליכם לדאוג ולהחליט איזה מידע אתם שולחים באמצעות הדוא"ל. אולם, לאחר שנקבל מכם מידע אישי, אנו כן נוקטים באמצעים הגיוניים להגן על המידע האישי מפני אובדן, שימוש לרעה וגישה לא מאושרת, חשיפה, שינוי ופגיעה.

מידע ליצירת קשר
אנו מקווים שתחלקו איתנו כל הערה, שאלות או הצעות שיהיו לכם בהקשר למידע שתואר במדיניות זו. שלחו אלינו דוא"ל לגבי כל שאלה לכתובתweblynx@teklynx.comאו כתבו לנו אל TEKLYNX AMERICAS INC., Dept. 5507, PO Box 1451, Milwaukee, WI 53201-1451, Attn: Marketing Communications.

שינוי מדיניות זו
אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת על פי ראות עיננו. אם המדיניות לאתר זה תשתנה, המדיניות המעודכנת תפורסם בקישור "מדיניות פרטיות" בדף הבית של אתר זה. בדקו את המדיניות לעתים קרובות ובמיוחד לפני שליחת מידע נוסף דרך האתר. השימוש ההמשכי שלכם באתר מהווה אישור להסכמתכם לשינויים במדיניות.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ב-24 באוגוסט, 2011.