Společnost Sartori transformuje své etiketovací procesy s využitím TEKLYNX CENTRAL

Stáhnout ve formátu PDF

Řešení: Integrovaný softwarový systém TEKLYNX International - TEKLYNX CENTRAL
Partner: Miles Data, +1-800-272-9013, http://www.milesdata.com/
Průmyslové odvětví: Výroba potravin

STRUČNĚ

Výzvy

  • Rozhraní pro tisk etiket umožňovalo uživatelům upravovat design etiket a jejich obsah mimo sledovaný proces

  • Manuální zadávání bylo náročné na čas a docházelo k chybám 

  • Instalace na individuálních pracovních stanicích byly náročné a zvyšovaly výdaje na IT

Výsledky

  • Výrazné snížení chybovosti etiket a snížení množství odpadu, neboť bezpečný přístup k šablonám posílil standardizovaný proces 

  • Úplná integrace se systémem ERP zajišťuje přesnost díky automatizaci vytváření etiket, snížení času na tisk, který v případě jedné etikety netrvá minutu, ale několik sekund

  • Centralizovaná administrace pomáhá koordinovat licencování a podporu, což vedlo k rychlejší instalaci, aktualizaci a definici šablon 

Úspěch klienta: „Když jsem uviděl uživatelské rozhraní, věděl jsem, že TEKLYNX CENTRAL je pro náš tým to pravé. V průběhu procesu implementace jsme si ujasnili způsob správy našich dat, díky čemuž je každý aspekt výroby našich etiket efektivnější.“ – Ted Rostkowski, Sartori Systems Administrator

SITUACE

Rodinná společnost zabývající se výrobou sýrů, kterou vlastní již čtvrtá generace, Sartori Company, vyrábí prvotřídní sýry více než sedm desetiletí. Sartori se sídlem v Plymouthu, Wisconsinu, rozšířila své produktové řady o speciality a limitované edice sýrů, které doplňují její oceňovaný parmazán a další klasické nabídky.

Na produkty Sartori, které se liší velikostí, typem a hmotností, je třeba použít různé etikety. Společnost rovněž vytváří specifické etikety jak pro interní, tak externí použití. Ve skladech Sartori se ke sledování množství a umístění inventáře používají paletové štítky, zatímco jednoduché etikety slouží k tomu, aby různým týmům sdělovaly specifické informace. Na produktech se rovněž používají různé etikety pro zákazníky, které obsahují podrobné informace včetně informací o hmotnosti.

Předchozí proces výroby etiket Sartori nebyl integrován s jejich systémem JD Edwards Enterprise Resource Planning (ERP) ani se dvěma různými softwary pro přípravu etiket – Loftware a TEKLYNX LABELVIEW – které byly používány ke generování etiket v závodu. Díky použití různých aplikací na lokálních pracovních stanicích docházelo k problémům s designem a koordinací etiket a šablon a ke komplikacím v procesu aktualizace a údržby. Zatímco tým kontroly jakosti zadával informace do systému určeného pro více než 1000 šablon, uživatelé prováděli tisk přímo z aplikace. V důsledku toho uživatelé měnili design etiket a to mělo za následek zvýšení chybovosti a administrativní zátěž.

Aby společnost Sartori držela krok s růstem a vyřešila tyto komplexní problémy, hledala nové řešení pro design etiket, které by nahradilo dvě různé aplikace. „Na začátku jsme si řekli, že kritériem je jednoduchost použití. Chtěli jsme, aby uživatelské rozhraní bylo intuitivní a lidé ho mohli začít ihned používat,“ řekl Ted Rostkowski, Sartori Systems Administrator. „Potřebovali jsme etiketovací systém, který by mohl jejich práci zjednodušit a zefektivnit.“

ŘEŠENÍ

Společnost Sartori začala hledat řešení a porovnávat možnosti, které jim nabízel prodejce Miles Data. Prodejní týmy Miles Data a TEKLYNX spolupracovaly na tom, aby pomohly společnosti Sartori s rekonstrukcí procesu výroby etiket a vyvinuli nové způsoby, jak začlenit důležitá obchodní data z jejich systému ERP do designu etiket. „Společnost TEKLYNX nám poskytla demo platformu na 30 dnů, díky čemuž jsme mohli zjistiti, jak by nám toto řešení vyhovovalo,“ řekl Rostkowski. „To jim v procesu hodnocení přidalo plusové body.“ Po vyzkoušení demo systému společnost Sartori potvrdila, že jednoduché webové rozhraní TEKLYNX CENTRAL bylo pro členy týmu dostatečně intuitivní, dokázali se ho rychle ovládat a dokázali návrhy etiket uzamknout a využít omezení uživatelských práv. Přístup přes webovou stránku eliminoval potřebu instalace na individuálních pracovních stanicích, což výrazně snížilo náklady a administrativní zátěž. 

Plán implementace zahrnoval integraci řešení systému JD Edward ERP a eliminaci nadbytečných dat přicházejících z databáze SQL. Tým rovněž využil COMet, automatizovaný nástroj pro záznam v rámci CODESOFT, díky kterému může do designu etiket zahrnout také informace o hmotnosti. Během procesu implementace byli technici TEKLYNX k dispozici 24/7, aby zajistili podporu a zodpověděli otázky, a pravidelně navštěvovali závod, aby pomohli s konfigurací a zajistili správné fungování systému. „Měli jsme unikátní požadavky a v TEKLYNX nám vždy pomohli,“ řekl Rotskowski. „Náš systém ERP potřeboval vlastní vývoj bez ohledu na výběr aplikace pro tvorbu etiket a TEKLYNX nabídli maximální podporu, aby zajistili, že integrace bude fungovat.“

VÝSLEDKY

Díky TEKLYNX CENTRAL již nemusí uživatelé upravovat design etiket ze svých pracovních stanic, což mělo za následek výrazné snížení množství chyb. Proce výběru etiket je mnohem méně komplexní, neboť na výrobních linkách se v současnosti používá méně šablon. Členové týmu Sartori TEKLYNX CENTRAL ocenili. „Změny procesu jsou pro zaměstnance, kteří si zvykli pracovat stávajícími způsoby, často náročné,“ řekl Rostkowski. „TEKLYNX CENTRAL našemu týmu zjednodušil každodenní provoz a manažeři linek nám k výsledkům poskytli skvělou zpětnou vazbu.“

Plná integrace se systémem EPR Sartori zajišťuje, že informace na každé etiketě jsou správné. Manuální zadávání dat je věcí minulosti - nyní uživateli stačí jednoduše naskenovat čárový kód na objednávce a všechny relevantní informace se začlení do designu etikety. Tento proces, který zpravidla trval až minutu, se zkrátil na sekundy. Integrace zvýšila produktivitu na linkách a současně zlepšila komunikaci mezi týmy kontroly jakosti a skladu, ti sdílí informace v rámci systému efektivněji.

TEKLYNX CENTRAL rovněž pomohl společnosti Sartori rozvinout formální procesy tvorby štítků, které se snadno provádí. Vzhledem k tomu, že každá pracovní stanice omezuje dostupné etikety pouze na ty, které jsou pro daný úkol vhodné, členové týmu již nemusí procházet vzory šablon a hledat tu správnou z tisíce možností. V minulosti nebylo možné na chybu přijít dokud nebylo vytištěno několik etiket. Výrobní linky se zastavily dokud nedošlo k odstranění problému a docházelo k plýtvání zásobami, neboť musela být provedena změna etikety na každém produktu. Od implementace TEKLYNX CENTRAL běží proces tisku etiket mnohem plynuleji a dosud nedošlo k zastavení výroby z důvodu chyby na etiketě.

Odstraňování softwarových problémů je díky centralizované administraci mnohem snazší a aktualizace se snadno implementují po celé společnosti. TEKLYNX CENTRAL lze snadno rozšiřovat s tím, jak pokračuje expanze společnosti Sartori.

„Výsledky, kterých jsme dosáhli, jsou přesně tím, v co jsem na začátku tohoto projektu doufal - TEKLYNX CENTRAL je naší nejlepší volbou,“ řekl Rostkowski.

Stáhnout ve formátu PDF