Lợi ích và Xu hướng của Tự động hóa In ấn

Tải về hội thảo web trực tuyến của TEKLYNX, được trình bày bởi Nick Recht, Giám đốc Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX, nhấn mạnh đến "Lợi ích và Xu hướng của Tự động hóa In ấn" và ảnh hưởng của nó đến doanh nghiệp của quý vị.

Một tổ chức đã giảm 75% thời gian phát triển của họ với việc cài đặt một giải pháp tự động hóa in ấn, hãy tìm hiểu thêm trong hội thảo web 45 phút này.

Các Luận điểm:

  • Tổng quan về tự động hóa in ấn
  • Xu hướng trong tự động hóa in ấn
  • Lợi ích kinh doanh của tự động hóa in ấn
  • Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn một công cụ tự động hóa in ấn
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle