Nghiên cứu Trường hợp về Tuân thủ GHS và CODESOFT của TEKLYNX cho BeanTown Chemical

Phần mềm ghi nhãn mã vạch CODESOFT cho khả năng tuân thủ nhãn mác GHS toàn diện cho công ty cung ứng và sản xuất hóa chất

Hãy điền vào biểu mẫu dưới đây để tải về nghiên cứu trường hợp và tìm hiểu làm thế nào BeanTown Chemical đã:

  • Triển khai và vận hành toàn bộ hệ thống ghi nhãn mã vạch của họ chỉ trong chưa đầy một tháng
  • Tuân thủ toàn diện với các tiêu chuẩn quy định bao gồm yêu cầu về nhãn mác của GHS trước hạn chót nhiều tháng
  • Tăng 10% hiệu quả làm việc của nhân viên, và tuyệt đối loại bỏ việc lãng phí nhãn mác

... Tất cả với CODESOFT. 

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Quý vị quan tâm đến Giấy phép Thuê bao TEKLYNX?


*
Hiện tại quý vị có đang làm việc với một nhà bán lẻ không?


  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle