ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI TEKLYNX

Úvod
www.teklynx.com (“Stránka“) je webová stránka, kterou vlastní společnost TEKLYNX Newco SAS (“my“, „náš“ nebo „nás“). Tyto podmínky ochrany osobních údajů (“Podmínky“) byly navrženy tak, aby Vám pomohly porozumět sběru informací na těchto stránkách, jejich použití a postupy při jejich zveřejňování.

Přečtěte si, prosím, tyto podmínky pečlivě. Používání těchto stránek podléhá těmto Podmínkám. Jsou-li pro Vás tyto Podmínky nepřijatelné, nepoužívejte, prosím, tuto Stránku a nezadávejte jejich prostřednictvím žádné osobní údaje. Zadáte-li prostřednictvím těchto Stránek nějaké informace, dáváte tím souhlas ke sběru informací, jejich použití a zveřejňování, jak je popsáno v těchto Podmínkách.

Tato stránka není určena dětem mladším 13 let a vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí. Tato stránka a Podmínky jsou určeny osobám, které se nacházejí ve Spojených státech, a uživatelé z jiných regionů používají tyto stránky s plným vědomím.

Působnost těchto podmínek
Tyto Podmínky platí pouze pro tuto Stránku. Ačkoliv si na této Stránce nebo v emailech, které Vám posíláme, můžete všimnout odkazů na další webové stránky, tyto Podmínky se těchto stránek netýkají. Prosím, přečtěte si podmínky ochrany osobních údajů u každé webové stránky, kterou navštívíte.

Pasivní sběr informací a použití
Během Vaší návštěvy může tato stránka pasivně sbírat určité informace, jak je uvedeno níže:

IP adresy. Internetový protokol (IP adresa) je unikátní identifikátor, který je automaticky přiřazen počítači při přihlášení na internet. IP adresy se používají pro identifikaci problémů serveru, administraci webových stránek a při tvorbě souhrnných statistik pro marketingové a výzkumné účely. Tato stránka sbírá IP adresy.

Navigační data. Navigační data zahrnují log soubory a clickstreamové údaje. Navigační data mohou identifikovat uživatelův webový prohlížeč a operační systém, kdy a jak dlouho uživatel navštívil stránku, jaké stránky si uživatel prohlíží a adresu webových stránek, které uživatel navštívil předtím. Tyto informace jsou obvykle používány pro správu stránek, vylepšení jejich obsahu a pro tvorbu souhrnných statistik pro marketingové a výzkumné účely. Tato Stránka sbírá navigační data. 

Analytické nástroje třetí strany Pro sběr neosobních identifikačních údajů, jako je typ prohlížeče, nastavení jazyka, odkazující stránky, jaké stránky navštěvujete a demografické údaje (např. věk, pohlaví a zájmy), používáme analytické nástroje třetích stran. Implementovali jsme a používáme grafickou reklamu, abychom mohli tvořit reporty s demografickými údaji a zájmy.

Tyto informace a data z Google reklam, které jsou založeny na zájmech, nebo informace o uživatelích (např. věk, pohlaví a zájmy) smíme použít a kombinovat v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podoběs účelem poskytnout všeobecné profily o našich uživatelích a jejich nastavení obsahu na našich webových stránkách, k analýze trendů a statistik a také k řešení problémů a zlepšování designu našich stránek, produktů a služeb.

Můžete se odhlásit z Google Analytics pro grafickou reklamu a přizpůsobit si Google Display Network pomocí nastavení Google Ads. Můžete také použít plug-in v prohlížeči pro odhlášení z Google Analytics, čímž zabráníte sběru Vašich dat a jejich použití v Google Analytics.

Cookies. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které se posílají z webových stránek na pevný disk uživatelova počítače. Ukládají se v nich kousky informací týkajících se uživatele. Cookies mohou uchovávat různé informace včetně IP adres, navigačních dat, informací o serveru a časů přenosu dat. Existují dva druhy cookies: soubory cookie relací, které se vymažou ve chvíli, kdy uživatel zavře okno svého prohlížeče nebo vypne svůj počítač, a trvalé soubory cookie, které na pevném disku v uživatelově počítači zůstanou, dokud nejsou vymazány.

Soubory cookie relací se obvykle používají jako pomoc při navigaci webovými stránkami a pro sběr statistických údajů.

Trvalé soubory cookie mohou také pomoci při navigaci webovými stránkami a sbírat statistické údaje. Běžně se však používají pro přizpůsobení webových stránek uživateli. Tím může být například ukládání hesel a nastavení, aby je uživatele nemuseli zadávat pokaždé, kdy stránku navštíví.

Tato Stránka používá soubory cookie relací i trvalé soubory cookie.

Internetové tagy
“Internetové tagy“ (také známé jako jednopixelové GIFy, průhledné GIFy, neviditelné GIFy) jsou podobné cookies. Jsou však menší a běžně se používají pro sběr informací, jako je třeba IP adresa a typ prohlížeče na uživatelově počítači. Tato Stránka používá „internetové tagy“.

Aktivní sběr informací a použití
Kromě postupů pasivního sběru informací, který je popsán výše, od Vás tato Stránka aktivně sbírá informace ve chvíli, kdy je zadáte prostřednictvím této Stránky. Některé z těchto informací sbíraných na této stránce jsou osobní či unikátní právě pro Vás (“Osobní údaje“). Typy Osobních údajů, které tato Stránka může sbírat, zahrnují Vaše jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, faxové číslo, pracovní pozici, jméno společnosti, odvětví Vašeho podnikání, historie nákupu a číslo kreditní karty. Z větší části se Osobní údaje, které od vás získáváme prostřednictvím těchto stránek, týkají spíše Vašeho podniku než Vás jako soukromé osoby. Na této Stránce aktivně sbíráme Osobní údaje mnoha různými způsoby včetně toho, kdy:

 • Nám pošlete e-mail nebo vyplníte a odešlete emailový / kontaktní formulář. V tom případě můžeme poskytnuté informace použít z řady důvodů včetně odpovídání na Váš email nebo ve snaze více se dozvědět se o našich uživatelích.
 • Zaregistrujete svůj produkt nebo demo online. Používáme tyto Vámi poskytnuté informace proto, abychom Vás uvědomili ve chvíli, kdy jsou dostupné nové verze Vašich produktů nebo demo verzí.
 • Odešlete požadavek na materiály, požadavek na demo, požadavek na katalog nebo formulář pro přidání do mailing seznamu. V tomto případě můžeme informace, které nám poskytnete, použít pro zasílání (online nebo offline) materiálů, které jste si vyžádali, a abychom Vás kontaktovali v souvislosti s ukázkami produktů.
 • Registrujete se pro používání OrderLynx (http://order.teklynx.com) dodavatelského extranetu. Tyto informace používáme k ověření Vaší identity a pro to, abychom Vás uvědomili, že máte přístup k OrderLynx, k vyhodnocování Vašich žádostí a komunikaci s Vámi ohledně produktů a služeb.
 • Si vyžádáte přístup k OrderLynx extranetu pro distributory. Tyto informace používáme k ověření Vaší identity a pro to, abychom Vás uvědomili, že máte přístup k http://order.teklynx.com nebo že jsou dostupné nové funkce, a také abychom s Vámi mohli komunikovat ohledně produktů a služeb.
 • Odešlete formulář s návrhy týkající se produktů. Informace, které zadáte do formuláře s návrhy týkající se produktů, používáme pro zvážení, vývoj a posouzení našich produktů a služeb.
 • Stáhnete určité typy softwaru nebo informace, které jsou dostupné na Stránkách. Informace, které jsou zadány v souvislosti s těmito staženími, používáme, abychom Vás informovali o novém softwaru nebo nových informacích a pro záznamy o to, kdo si stáhl tento software a informace dostupné na naší Stránce.
 • Zúčastníte se online akce, soutěže nebo celkových sázek. Informace, které zadáte, používáme pro stanovení způsobilosti a abychom Vás kontaktovali v souvislosti s akcí, soutěží nebo celkovými sázkami. Informace, které nám poskytnete, můžeme použít pro zasílání (online nebo offline) materiálů, které jste si vyžádali, a abychom Vás kontaktovali v souvislostí s ukázkami produktů.
 • Vyplníte anketu nebo formulář pro zpětnou vazbu a dotazy. Informace, které poskytnete v těchto formulářích, používáme při odpovídání na Vaše dotazy, vyhodnocování produktů a služeb a abychom lépe porozuměli našim akcionářům, distributorům a zákazníkům.

Také si vyhrazujeme právo použít Osobní údaje (jiné než životopis) při prodeji našich produktů, služeb a třetích stran, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat, pokud jste ovšem neudali, že si nepřejete tyto marketingové materiály dostávat. Jestliže si nepřejete dostávat tyto marketingové materiály, prosím, nahlédněte do odstavce níže s názvem „Ukončení komunikace“.

Vezměte, prosím, na vědomí, že můžeme využít třetí strany jakožto poskytovatele služeb pro sběr informací popsaných výše a také Vás kontaktovat, jak je popsáno výše.

Vyhrazujeme si právo plně využívat veškerých informací, které jsme získali prostřednictvím této Stránky a které nemají osobně identifikovatelné podobu, a také kombinovat Osobní údaje (jiné než životopis), které jsme získali prostřednictvím této Stránky spolu s dalšími druhy informací. Například můžeme kombinovat název Vaší společnosti (získaných online) s určitým typem kreditních informací (získaných offline) a tak vytvořit profil zákazníka. Navíc můžeme spojit aktivně získané Osobní údaje (např. jméno, adresu, historii nákupů) s pasivně získanými informacemi (např. IP adresy, cookies). Díky kombinaci těchto informací můžeme lépe porozumět, jak naši uživatelé používají naši Stránku, jaké produkty a služby naše uživatele zajímají a jaké druhy nákupů naši uživatelé pravděpodobně uskuteční.

Zveřejnění informací
Můžeme zveřejnit Osobní údaje shromážděné prostřednictvím této Stránky všem našim přidruženým společnostem a distributorům. Můžeme také sdílet, převádět nebo zveřejnit Osobní údaje odeslané prostřednictvím naší Stránky třetí straně ale pouze dle podmínek stanovených v těchto Podmínkách. Když sdílíme Osobní údaje s třetí stranou, činíme náležité kroky k tomu, abychom se ujistili, že bude třetí strana tyto Osobní údaje ochraňovat a používat je pouze pro účely, které byly zveřejněny. Také si vyhrazujeme právo zveřejnit či předat jakékoliv Osobní údaje na této Stránce:

 • Abychom zajistili bezpečnost této Stránky
 • Abychom ochránili sebe a naše přidružené společnosti proti odpovědnosti
 • Při reakcích na obsílky nebo další soudní procesy,
 • pokud v dobré víře usoudíme, že to vyžaduje zákon
 • V souvislosti s prodejem nebo převodem celého našeho podniku a jeho částí nebo našich přidružených společností.

Osobní údaje, jak je zmíněno v těchto Podmínkách, mohou být zveřejněny straně mimo Vaši jurisdikci. Souhlasem s těmito Podmínkami dáváte souhlas s převodem Osobních údajů, které jste zadali prostřednictvím této stránky, našim přidruženým společnostem a jakékoliv třetí straně, jak je popsáno v těchto Podmínkách. Tyto třetí strany se mohou nacházet v zahraničních jurisdikcích, které nemusí poskytovat „náležitou ochranu“ Osobních údajů.

Přístup
Pokud již nejsou Údaje, které jste zadali prostřednictvím této Stránky, přesné, aktuální a úplné, prosím, zašlete e-mail na weblynx@teklynx.com, přejete-li si tyto informace upravit, opravit nebo změnit. Podnikneme příslušné kroky, abychom Vaši žádost odbavili, ale vyhrazujeme si právo použít Osobní údaje, které jste zadali prostřednictvím této Stránky, pro ověření Vaší identity.

Ukončení komunikace
Pokud od nás nebo kohokoliv jiného, s kým můžeme sdílet Osobní údaje, jak je popsáno v těchto Podmínkách, dostáváte marketingové materiály (brožury, e-maily atd.) a nepřejete si je již dále dostávat, prosím, zašlete e-mail na weblynx@teklynx.com.

Zabezpečení
Přenosy prostřednictvím internetu nejsou nikdy stoprocentně bezpečné a bezchybné. V důsledku toho negarantujeme bezpečnost, přesnost ani úplnost Osobních údajů, které od Vás sbíráme. Vezměte, prosím, na vědomí, že e-maily odeslané prostřednictvím této Stránky (včetně formulářů odeslaných e-mailem) nemusí být bezpečné a zašifrované. Proto byste měli věnovat zvláštní péči při rozhodování o tom, jaké informace budete e-mailem posílat. Jakmile však obdržíme jakékoliv Osobní údaje, které jste nám poskytli, podnikneme patřičné kroky k tomu, abychom zamezili jejich ztrátě, zneužití a neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravám a zničení.

Kontaktní údaje
Doufáme, že se s námi podělíte o jakékoliv komentáře, dotazy nebo návrhy, které máte na téma praktik spojených s informacemi, jak je popsáno v těchto Podmínkách. Neváhejte nám poslat e-mail na adresu weblynx@teklynx.com nebo napište na TEKLYNX AMERICAS INC., Dept. 5507, PO Box 1451, Milwaukee, WI 53201-1451, k rukám: Marketingová komunikace.

Změny v Podmínkách
Čas od času si dle vlastního uvážení vyhrazujeme právo změnit tyto Podmínky. Pokud se Podmínky pro tuto Stránku změní, revidovaná verze bude uveřejněna na odkaze s názvem „Zásady ochrany osobních údajů“ na domovské stránce této webové Stránky. Prosím, kontrolujte podmínky pravidelně a zvláště pak před tím, než na této Stránce zadáte další informace. Vaše další užívání této Stránky je souhlasem s těmito změnami.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány 24. srpna 2011.